Tổng hợp

Công văn giải trình về việc chậm đăng ký BHXH theo quy định

Công văn giải trình về việc chậm đăng ký BHXH theo quy định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-oo0oo——-

………, ngày …… tháng…. năm …….

Bạn đang xem: Công văn giải trình về việc chậm đăng ký BHXH theo quy định

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
Về việc: Chậm đăng ký BHXH theo quy định

Kính gửi: BHXH ………………………..

Tên đơn vị:………………………..………………………..………………………..………………………..

Địa chỉ:………………………..………………………..………………………..……………………………..

Điện thoại:………………………..……………………….. Fax:………………………..…………………..

Số giấy phép kinh doanh: ………………………..do cấp ngày.………………………..………………..

Ngày bắt đầu họat động:………………………..………………………..………………………..………..

Lý do chậm đăng ký BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định:

………………………..………………………..………………………..………………………..…………….

………………………..………………………..………………………..………………………..…………….

………………………..………………………..………………………..………………………..…………….

………………………..………………………..………………………..………………………..…………….

………………………..………………………..………………………..………………………..…………….

………………………..………………………..………………………..………………………..…………….

………………………..………………………..………………………..………………………..…………….

………………………..………………………..………………………..………………………..…………….

………………………..………………………..………………………..………………………..…………….

………………………..………………………..………………………..………………………..…………….

Đề nghị cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ:

Đăng ký lần đầu từ tháng …………/………..

Truy đóng cho NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo đúng quy định:

Số người:………………………..……………………………….

Số tiền:………………………..…………………………………..

Bằng chữ:………………………..……………………………….

Từ tháng năm đến tháng năm …..….………………………..

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của những nội dung trên.

Giám đốc

BNC.Edu.vn tài liệu này để xem chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *