Tổng hợp

Danh sách biến động thành viên hộ gia đình

Mục lục

Danh sách biến động thành viên hộ gia đình

Danh sách biến động thành viên hộ gia đình là mẫu danh sách kê khai đầy đủ, chính xác thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú có biến động do sinh, chết, nhập, tách sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, hoặc giảm lý do khác làm cơ sở để quản lý, theo dõi người tham gia BHYT.

Mẫu danh sách biến động thành viên hộ gia đình được ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 28/03/2019. Mời các bạn cùng tham khảo và tải Quyết định tại đây.

UBND tỉnh/ thành phố: ………………..

Bạn đang xem: Danh sách biến động thành viên hộ gia đình

UBND huyện/ quận/ thị xã: …………..

UBND xã/ phường/ thị trấn: ………….

Mu số 01BD
(Ban hành theo Quyết đnh s 346/QĐ-BHXH
Ngày 28/3/2019 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH BIẾN ĐỘNG THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: ………………. Số sổ hộ khẩu (hoặc số sổ tạm trú): ……………………

Địa chỉ: Thôn (Bản, Tổ dân phố): ……………….. Xã (Phường, Thị trấn): ……………….

Huyện (Quận, Thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh): …….Tỉnh (Thành phố): ……………

Mã hộ gia đình: …………… Số điện thoại liên hệ: ……………

Stt

H và tên

Mã s BHXH

Ny tháng năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Quc tịch

Nơi đăng ký khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMDN/ thẻ căn cước/ hộ chiếu/ mã sđịnh danh cá nhân

Ghi c

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ngày … tháng … năm …

Ngưi lập biểu

UBND xã/ phưng/ thị trấn ……………
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *