Tổng hợp

Danh sách giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động hàng tháng

Danh sách giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động hàng tháng

Danh sách giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động hàng tháng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, TP ……………
Mẫu số 19A-HSB

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ
TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG

Tháng ….. năm …………

Bạn đang xem: Danh sách giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động hàng tháng

(Đơn vị tiền tính bằng đồng)

Danh sách giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động hàng tháng

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng …. năm ….

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải các biểu mẫu sau:

– Danh sách giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động một lần – Mẫu số 19B-HSB

– Danh sách giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp hàng tháng – Mẫu số 19C-HSB

– Danh sách giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp một lần – Mẫu số 19D-HSB

– Danh sách giải quyết hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng – Mẫu số 19E-HSB

– Danh sách giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần – Mẫu số 19G-HSB

– Danh sách giải quyết hưởng chế độ tử tuất hàng tháng – Mẫu số 19H-HSB

– Danh sách giải quyết hưởng chế độ tử tuất một lần – Mẫu số 19K-HSB

– Danh sách giải quyết cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình – Mẫu số 19M-HSB

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *