Tổng hợp

Danh sách thuật ngữ viết tắt thông dụng về điện toán đám mây

Danh sách thuật ngữ viết tắt thông dụng về điện toán đám mây

Công nghệ điện toán đám mây có lẽ là một mảng với nhiều thuật ngữ viết tắt, đặc biệt là Amazon Web Services, công nghệ điện toán đám mây phổ biến nhất vào thời điểm hiện tại.

Điện toán đám mây (Cloud Computing)

Đây là những thuật ngữ thông dụng trong mảng điện toán đám mây nói chung và những nhà cung cấp nổi tiếng nói riêng như Amazon Web Services và Google Cloud.

Thuật ngữ Nghĩa là…
AMI Amazon Machine Image
ARN Amazon Resource Name
ASG Auto Scaling Group
AWS Amazon Web Services
AZ Availability Zone
Amazon EBS Amazon Elastic Block Store
Amazon ES Amazon Elasticsearch Service
Amazon SES Amazon Simple Email System
EBS Elastic Block Store
EC2 Elastic Compute Cloud
ECS EC2 Container Service
EFS Elastic File System
EIP Elastic IP
ELB Elastic Load Balancer
EMR Elastic Map Reduce
ENI Elastic Network Interface
FaaS Function as-a-Service
GCLB Google Cloud Load Balancer
GCP Google Cloud Platform
GCS Google Cloud Storage
HP CSA HP Cloud Service Automation
HPC High-Performance Compute
HVM Hardware Virtual Machine
IG Internet Gateway
IaaS Infrastructure-as-a-Service
KMS Key Management Service
RRS Reduced Redundancy Storage
S3 Simple Storage System
S3 IA S3 Infrequent Access
SNS Simple Notification Service
SQS Simple Queue Service
SWS Simple Workflow Service
TPM Trusted Platform Module
VPC Virtual Private Cloud
VPG Virtual Private Gateway
VPS Virtual Private Server

Máy chủ và Cơ sở hạ tầng (Server and IT Infrastructure)

Một trong những ưu thế lớn nhất của điện toán đám mây là hỗ trợ người dùng cài đặt, thiết lập máy chủ và thiết kế cơ sở hạ tầng một cách nhanh nhất cho các phần mềm và ứng dụng thông qua Internet. Những thuật ngữ dưới đây là những thuật ngữ thông dụng mà người dùng nên biết khi tìm hiểu về máy chủ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Bạn đang xem: Danh sách thuật ngữ viết tắt thông dụng về điện toán đám mây

Thuật ngữ Nghĩa là…
ADFS Active Directory Federation Service
ALU Arithmetic Logic Units
AU Activation Unit
AVX Advanced Vector Extensions
BI Business Intelligence
BIOS Basic Input Output System
BPO Business Process Outsourcing
BYOD Bring Your Own Device
CI/CD Continous Integration/Continous Deployment
CLI Command Line Interface
DC Data Center
DRS Distributed Resource Scheduler
DVD Digital Versatile Disc
DW Data Warehouse
DaaS Desktop-as-a-Service
ERP Enterprise Resource Planning
ESX Elastic Sky X
FOSS Free and open-source software
GUI Graphical User Interface
HA High-availability Clusters
IOPS Input/output Operations Per Second
IT Information Technology
KVM Kernel-based Virtual Machine
MPP Massive Parallel Processing
MSTSC Microsoft Terminal Service Client
NFS Network File System
OLA Operational-level Agreement
OS Operating System
OSS Open Source Software
P2V Physical to Virtual
PSU Power Supply Unit
PaaS Platform-as-a-Service
QEMU Quick Emulator
RAID Redundant Array of Independent Disk
RAM Random-access Memory
RISC Reduced Instruction Set Computer
ROM Read Only Memory
RUM Real-user Measurement
SAN Storage Area Network
SFTP SSH File Transfer Protocol
SLA Service Level Agreement
SSD Solid-state Drive
SSH Secure Shell
SSO Single Sign-On
TPU Tensor Processing Unit
TTY Teletype
UPS Uninterruptible Power Supply
VCS Veritas Cluster Server
VDI Virtual Desktop Infrastructure
VG Volume Group
VM Virtual Machine
VSM Virtual Supervisor Module
VTL Virtual Tape Library
VXLAN Virtual Extensible Local Area Network
WINS Windows Internet Name Service
WMI Windows Management Instrumentation
iSCSI Internet Small Computer Storage Interface

Bảo mật (Security)

Khi toàn bộ máy chủ và cơ sở hạ tầng của phần mềm và ứng dụng có thể truy cập qua internet, bảo mật là một yếu tố vô cùng quan trọng khi vận hành trên điện toán đám mây. Danh sách thuật ngữ dưới đây sẽ giúp người đọc hiểu hơn về các khía cạnh liên quan đến bảo mật để có thể có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc bảo mật cơ sở hạ tầng và ứng dụng của mình.

Thuật ngữ Nghĩa là…
ACL Access Control List
AES Advanced Encryption System
CBSP Cloud-based Security Providers
CORS Cross-Origin Resource Sharing
CSP Content Security Policy
CSRF Cross-Site Request Forgery
CVSS Common Vulnerability Scoring System
CWE Common Weakness Enumeration
DAST Dynamic Application Security Testing
DDoS Distributed Denial Of Services
DES Data Encryption Standard
DKIM Domain Keys Identified Mail
DMARC Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance
DNSSEC Domain Name System Security Extensions
DOS Denial of Services
DSA Digital Signature Algorithm
DT Directory Traversal
FUD Fully Undetectable
IAM Identity & Access Management
IPSec Internet Protocol Security
LFI Local File Inclusion
MFA Multi-Factor Authentication
MITM Man in the Middle Attack
OSCI OS Command Injection
OWASP Open Web Application Security Project
PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard
PT Path Traversal
RAT Remote Administration Tool
RFI Remote File Inclusion
SAML Security Assertion Markup Language
SAST Static Application Security Testing
SCD Source Code Disclosure
SE Social Engineering
SKid Script Kiddie
SPF Sender Policy Framework
SQLi SQL Injection
SSE Server Side Encryption
SSL Secure Socket Layer
STS Security Token Service
TLS Transport Layer Security
WAF Web Application Firewall
WAP Web Application Protection
XSS Cross-site Scripting

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)

Trí tuệ nhân tạo vốn là một mảng công nghệ được chú ý nhiều nhất trong mấy năm trở lại đây. Phần giải nghĩa các thuật ngữ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về mảng công nghệ này.

Thuật ngữ Nghĩa là…
AI Artificial Intelligence
ANN Artificial Neural Network
CNN Convolutional Neural Network
CTC Connectionist Temporal Classification
CV Computer Vision
DSBSDSBS Dual Sensor Brake Support
HMD Head Mounted Displays
IMS Intelligent Maintenance Systems
LNN Learning Neural Networks
LSTM Long Short-term Memory
M2M Machine to Machine
MI Machine Intelligence
ML Machine Learning
NI Natural Intelligence
NLNN Non-Learning Neural Networks
NLP Natural Language Processing
NLU Natural Language Understanding
RL Reinforcement Learning
RNN Recurrent Neural Network
RPA Robotic Process Automation
SR Speech Recognition

Trên đây là những thuật ngữ viết tắt thông dụng về công nghệ điện toán đám mây. Hy vọng là bài viết này sẽ giúp bạn trong việc đọc hiểu những tài liệu kỹ thuật hiện nay cũng như việc thiết lập và thiết kế cơ sở hạ tầng. Nếu bạn vẫn còn tò mò về điện toán đám mây cũng như tính ứng dụng của công nghệ này, hãy đến với BizFly Cloud để trải nghiệm MIỄN PHÍ tất cả các dịch vụ và nhận ưu đãi tới 3 tháng với sự hỗ trợ và giải đáp tận tình 24/7 từ đội ngũ kỹ sư công nghệ hàng đầu.

BizFly Cloud – Top 3 nhà cung cấp các giải pháp đám mây được vận hành bởi VCCorp – Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ tại Việt Nam, đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây của Bộ TT&TT. Hệ giải pháp đám mây hơn 20 dịch vụ do Việt Nam phát triển và làm chủ với chi phí tối ưu nhất, hiện phục vụ nhiều đối tác uy tín như VTV, Vingroup, Topica, Thu Cúc, Ahamove, VNtrip…

Khách hàng quan tâm có thể liên hệ để nhận thông tin tư vấn chi tiết tại: https://bizflycloud.vn/

Hotline: 024 7302 8888 – 028 7302 8888

BizFly Cloud – Nâng cấp hạ tầng – Nâng tầm doanh nghiệp

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *