Tổng hợp

Đảo vốn là gì?

Mục lục

Đảo vốn là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Đảo vốn (capital reversing)là gì?

Đảo vốn là gì?

Bạn đang xem: Đảo vốn là gì?

Đảo vốn (capital reversing) là việc vận dụng một kỹ thuật sản xuất khi cả giá trị của khối lượng tư bản sử dụng và tỷ suất lợi nhuận đều tăng.

Đảo vốn (capital reversing) là việc vận dụng một kỹ thuật sản xuất khi cả giá trị của khối lượng tư bản sử dụng và tỷ suất lợi nhuận đều tăng. Điều này hàm ý có mối quan hệ thuận giữa giá trị tư bản và tỷ suất lợi nhuận. Khi chỉ có hai kỹ thuật sản xuất được coi là có tính đảo vốn, thì ban đầu người ta sử dụng kỹ thuật đem lại nhiều lợi nhuận hơn; nhưng khi tỷ suất lợi nhuận tăng đến một mức nhất định, người ta quay lại sử dụng kỹ thuật sản xuất có lợi nhuận thấp hơn mà trước đây đã bị bỏ qua. Trường hợp này được gọi là chuyển đổi kép.

Nếu số lượng kỹ thuật sản xuất lớn hơn 2 thì có thể không xuất hiện sự chuyển đổi kép và kỹ thuật sản xuất bị bỏ qua không bao giờ được tái sử dụng. Tuy nhiên, những kỹ thuật sản xuất được coi là không có lãi khi tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ được sử dụng khi tỷ suất lợi nhuận tăng lên

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *