Tổng hợp

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam – Kỳ 2

Mục lục

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam – Kỳ 2

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam” năm 2021 diễn ra từ ngày 12/4 – 26/4/2021, với 3 kỳ thi. Mỗi kỳ thi gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 100 giây, mỗi câu trả lời đúng sẽ tương ứng 10 điểm. Người thắng cuộc là người trả lời đúng nhất và trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Hiện tại, đang diễn ra kỳ thi thứ 2, từ 12h00’ ngày 17/04 đến 12h00’ ngày 21/4/2021 (thứ 7 – thứ 4). Còn kỳ 3 sẽ diễn ra từ 12h00’ ngày 22/4 đến 12h00’ ngày 26/4/2021 (thứ 5 – thứ 2). Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bầu cử. Vậy mời các bạn cùng tham khảo gợi ý đáp án trong bài viết dưới đây của BNC.Edu.vn:

Đáp án Tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam – Kỳ 2

Câu 1. Ai là người ký Sắc lệnh số 15/SL ngày 06/5/1951 thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam?

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam – Kỳ 2

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Thủ tướng Phạm Văn Đồng
 • Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Câu 2. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn NHVN đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

 • 04
 • 05
 • 06

Câu 3. Từ năm 1945 đến nay, lịch sử tiền tệ nước ta đã diễn ra mấy cuộc đổi tiền?

 • 05 cuộc
 • 06 cuộc
 • 07 cuộc

Câu 4. Bộ tiền đầu tiên do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phát hành vào năm nào?

 • 1945
 • 1951
 • 1954

Câu 5. Hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức chuyển cơ chế hoạt động từ mô hình 1 cấp sang mô hình 2 cấp từ thời điểm nào?

 • Tháng 03/1988
 • Tháng 05/1990
 • Tháng 10/1989

Câu 6. Bộ tiền đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam được lưu hành thống nhất trên toàn lãnh thổ sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước được phát hành vào năm nào?

 • 1975
 • 1976
 • 1978

Câu 7. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngân hàng “Cán bộ Ngân hàng là người có trách nhiệm giữ tiền cho Nhà nước và nhân dân, phải học tập cách quản lý tiền cho tốt, đừng để lãng phí, mất mát. Một đồng vốn bỏ ra phải bảo đảm tăng thêm của cải cho xã hội, phải luân chuyển nhanh, đừng để đọng…” diễn ra trong hoàn cảnh nào?

 • Tại Hội nghị cán bộ tài chính, ngày 23/2/1952
 • Trong thư Bác gửi cán bộ ngân hàng, tháng 01/1965
 • Trong thư Bác gửi Hội nghị cán bộ tài chính, ngày 20/2/1952

Đáp án Tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam – Kỳ 1

Câu 1. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào năm nào?

 • 26/10/1951
 • 26/10/1961
 • 26/10/1975

Câu 2. Kể từ khi thành lập đến nay, có bao nhiêu đồng chí giữ chức vụ Tổng giám đốc/Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?

 • 14 đồng chí
 • 15 đồng chí
 • 16 đồng chí

Câu 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ ngân hàng: “Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công, vô tư, cần, kiệm liêm, chính” trong hoàn cảnh nào?

 • Tại Hội nghị cán bộ tài chính, tháng 2/1952
 • Trong thư Bác gửi cán bộ ngân hàng, tháng 01/1965
 • Trong thư Bác gửi Hội nghị cán bộ tài chính, tháng 2/1952

Câu 4. Đồng chí lãnh đạo cao nhất nào của ngành Ngân hàng được cử vào miền Nam năm 1968 để phụ trách đoàn cán bộ tham gia chiến đấu và làm nhiệm vụ Ngân tín?

 • Đ/c Trần Dương
 • Đ/c Hoàng Anh
 • Đ/c Đặng Việt Châu

Câu 5. Công đoàn NHVN được thành lập ngày, tháng, năm nào?

 • 28/07/1993
 • 01/04/1993
 • 04/01/1993

Câu 6. Năm Mậu Thân 1968, có bao nhiêu cán bộ ngành Ngân hàng được cử vào miền Nam tham gia chiến đấu và làm nhiệm vụ Ngân tín?

 • 260 cán bộ
 • 268 cán bộ
 • 300 cán bộ

Câu 7. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

 • 05/6/1951
 • 06/5/1955
 • 06/5/1951

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *