Tổng hợp

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Mục lục

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cuộc thi tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” diễn ra từ 15/12/2020 – 24/01/2021. Có 3 vòng thi: Vòng thi Tuần, Vòng thi Bán kết, Vòng thi Chung kết. Vòng thi Tuần diễn ra trong 6 tuần, theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến:

  • Tuần 1: 15/12/2020 – 20/12/2020
  • Tuần 2: 21/12/2020 – 27/12/2020
  • Tuần 3: 28/12/2020 – 03/01/2021
  • Tuần 4: 04/01/2021 – 10/01/2021
  • Tuần 5: 11/01/2021 – 17/01/2021
  • Tuần 6: 18/01/2021 – 24/01/2021

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Để tham gia cuộc thi bạn cần cài đặt ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm thành lập Đoàn – Tuần 6

Câu 1. Ai là Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn đầu tiên?

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

C. Nguyễn Lam

Câu 2. Hãy điền đất nước còn thiếu trong bài hát “Lời anh vọng mãi ngàn năm” của nhạc sĩ Vũ Thanh?

D. Cu Ba

Câu 3. Đây là hình ảnh đồng chí Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn nào là người dân tộc Tày. Hãy cho biết tên đồng chí đó?

A. Hồ Đức Việt

Câu 4. Chủ trương nào có nội dung: Cán bộ Đoàn cấp TW và cấp Tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở?

B. “1+2”

Câu 5. Nội dung nào sau đây không thuộc phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ Quốc”

A. Xung kích trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ

Câu 6. Vai trò của Đoàn Thanh niên đối với hội Liên hiệp thanh niên VN, hội Sinh viên Vn là

D. Đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Hội Sinh viên VN

Câu 7. Trong ảnh là hoạt động nhằm thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ nhân dịp 27/7 hằng năm. Hãy cho biết đây là hoạt động gì?

B. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Câu 8. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn xác định giới thiệu bao nhiêu Đoàn viên ưu tú cho Đảng?

C. 1,5 triệu

Câu 9. Đoàn mang tên gọi là “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” chính thức vào thời gian nào?

B. Tháng 12/1976

Câu 10. Luật Thanh niên áp dụng cho những đối tượng nào?

B. Thanh niên, cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục

Câu 11. Trong Quân đội, tổ chức Đoàn được thành lập ở cấp nào?

B. Thành lập ở 5 cấp: Cấp Bộ quốc phòng, Cấp quân khu và tương đương, Cấp tỉnh và tương đương, Cấp huyện và tương đương, Cấp cơ sở.

Câu 12. Tiêu đề Báo cáo chính trị của BCH TW Đoàn khóa X trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là gì?

B. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng Đoàn vững mạnh, đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Câu 13. Số đoàn viên và thanh niên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu?

B. Hơn 50 vạn

Câu 14. Giai đoạn 2012 – 2017 Trung ương Đoàn tổ chức mấy kỳ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc và vào năm nào?

B. 4 lần (năm 2012, 2014, 2016, 2017)

Câu 15. Hãy điền câu hát đúng và còn thiếu trong đoạn nhạc sau

A. Tổ quốc

Câu 16. Hãy cho biết đoạn nhạc trên nằm trong bài hát nào của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn

A. Noi gương Lý Tự Trọng

Câu 17. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội đã ban hành Luật Thanh niên lần đầu tiên vào năm nào?

C. 2005

Câu 18. Khi nào một đoàn viên bị xóa tên trong danh sách đoàn viên?

B. Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn mà không có lý do chính đáng, không đóng đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng.

Câu 19. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thức XI xác định trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn sẽ tập trung triển khai bao nhiêu chỉ tiêu trọng tâm?

C. 11

Câu 20. Biểu trưng huy hiệu Đoàn được họa sĩ Huỳnh Văn Thuận sáng tác năm nào?

A. 1950

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm thành lập Đoàn – Tuần 5

Câu 1. Danh nhân văn hóa thế giới nao của Việt Nam được nhạc sĩ/ca sĩ Ewan Maccoll nhắc tới trong câu hát còn thiếu sau?

C. Hồ Chí Minh

Câu 2. Phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” của thanh niên cùng quân dân Việt Nam diễn ra ở vùng nào trong kháng chiến chống Mỹ?

A. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Tháng thanh niên được chọn từ năm nào?

D. 2004

Câu 4. Chi bộ đoàn đầu tiên được thành lập năm nào?

A. 1929

Câu 5. Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn xác định “xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng” và….

A. Giàu lòng yêu nước

Câu 6. Luật thanh niên 2020 có bao nhiêu chương, điều?

B. 7 chương, 41 điều

Câu 7. Điều lệ Đoàn khóa XI quy định việc biểu quyết hình thức kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạp của Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên phải thực hiện bằng hình thức nào?

D. Bằng phiếu kín

Câu 8. Trong hệ thống tổ chức của Đoàn, tổ chức cơ sở Đoàn có thể trực thuộc Đoàn cấp nào?

C. Đoàn cấp huyện, Đoan cấp tỉnh tùy thuộc vào tính đặc thù của từng đơn vị

Câu 9. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI đã bầu ban bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

B. 4 đồng chí

Câu 10. Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn Đoàn sẽ tập trung triển khai bao nhiêu chỉ tiêu trọng tâm?

D. 9

Câu 11. Khi được thành lập, tổ chức Đoàn thanh niên có tên là gì?

B. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

Câu 12. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ XI xác định chỉ tiêu về hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên như thế nào?

C. Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Câu 13. Trong ảnh là 1 sinh viên đã hi sinh tại phi trường Tân Sân Nhất sau khi khống chế một chiếc máy bay. Anh trở thanh 1 biểu tượng cho phong trào phản chiến của sinh viên Miền Nam Việt Nam vào thập biên 1970. Hãy cho biết anh là ai.

A. Nguyễn Thái Bình

Câu 14. Cho biết người trong bức ảnh. Đây là người kế nhiệm đồng chí Nguyễn Lam giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa III.

C. Vũ Quang

Câu 15. Điều lệ Đoàn khóa XI quy định việc biểu quyết hình thức kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạp của Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên phải thực hiện bằng hình thức nào?

D. Bằng phiếu kín

Câu 16. Phong trào năm xung phong được phát động thời gian nào, ở đâu?

B. tháng 3/1965 tại căn cứ kháng chiến Tây Ninh

Câu 17. Chủ trương 1 + 1 được hiểu như thế nào

B. Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, hội

Câu 19. Tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động” gồm những nội hàm nào?

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 20. Theo Luật Trẻ em 2016, cơ quan nào được giao vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em?

A. Trung ương Đoàn.

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm thành lập Đoàn – Tuần 4

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn – Bộ số 1

Câu 1. Trong phong trào thi đua giết giặc (1961-1965) tuổi trẻ cung quân, dân miền Nam tiến hành đấu tranh vũ trang, tấn công địch bằng 3 mũi giáp công nào?

C. Chính trị, quân sự, binh vận

Câu 2. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định đâu là trọng tâm trong công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2017-2022?

B. Chất lượng cán bộ đoàn.

Câu 3. Trong giai đoạn 2012 – 2017, toàn Đoàn kết nạp được bao nhiêu đoàn viên mới?

A. Hơn 5 triệu.

Câu 4. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, phấn đấu bao nhiêu % giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi được tập huấn?

D. 100%.

Câu 5. Tên gọi chính xác của cuộc vận động sẽ tiếp tục được triển khai trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

A. Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 6. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

B. 31 đồng chí.

Câu 7. Giai đoạn 2012 – 2017, năm nào là Năm Thanh niên tình nguyện?

B. 2014.

Câu 8. Có bao nhiêu đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI?

B. 999 đại biểu.

Câu 9. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có những nhiệm vụ gì?

D. Cả 3 phương án trên

Câu 10. Phong trào “3 trách nhiệm” được triển khai trong đối tượng nào?

D. Cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Câu 11. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về kết nạp đoàn viên, đoàn kết tập hợp thanh niên như thế nào?

B. Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.

Câu 12. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu Ban Bí thư Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 4 đồng chí.

Câu 13. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tổ chức mấy diễn đàn đối thoại?

A. 8 diễn đàn.

Câu 14. Thực hiện chủ trương đường lối của đảng quốc hội đã ban hành luật thanh niên lần đầu tiên vào năm nào?

A. 2005

Câu 15. Giai đoạn 2012 – 2017, toàn Đoàn giới thiệu bao nhiêu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp?

A. Hơn 1,1 triệu.

Câu 16. Quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn trong Điều lệ Đoàn khóa XI như thế nào?

A. Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của trên một phần hai (1/2) số Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.

Câu 17. Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2017 – 2022 là gì?

A. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

Câu 18. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết như thế nào?

C. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

Câu 19. Tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động” gồm những nội hàm nào?

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 20. Theo Luật Trẻ em 2016, cơ quan nào được giao vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em?

A. Trung ương Đoàn.

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn – Bộ số 2

Câu 1. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn sẽ tập trung vào những nội dung gì?

D. Tất cả 3 phương án trên.

Câu 2. Ai là tác giả biểu tượng huy hiệu Đoàn?

A. Huỳnh Văn Thuận

Câu 3. Phong trào năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc và Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được phát động khi nào?

C. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (2007)

Câu 4. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được triển khai với chương trình “Tiếp sức mùa thi” và những chiến dịch nào?

D. “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”

Câu 5. Trong chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn “2011-2020, mục tiêu giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp đối với thanh niên nông thông là bao nhiêu?

C. Xuống dưới 7%

Câu 6. Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”?

D- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; 3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; 4- Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Câu 7. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, phấn đấu 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hoá được bao nhiêu thanh niên chậm tiến?

A. Ít nhất 1.

Câu 8. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên như thế nào?

D. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.

Câu 9. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

B. Tập trung dân chủ.

Câu 10. Tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động” gồm những nội hàm nào?

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 11. Giai đoạn 2012 – 2017, Trung ương Đoàn tổ chức mấy kỳ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc và vào năm nào?

A. 02 lần (năm 2014 và 2016).

Câu 12. Chương trình ”Thanh niên khởi nghiệp” được Trung ương Đoàn phát động năm nào?

C. 2016.

Câu 13. Cuộc vận động nào được triển khai toàn Đoàn trong nhiệm kỳ 2012- 2017?

C. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Câu 14. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn sẽ triển khai những chương trình đồng hành với thanh niên nào?

A. “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Câu 15. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn tập trung triển khai những phong trào hành động cách mạng nào?

A. Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

Câu 16. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu ai làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022?

A. Đồng chí Lê Quốc Phong.

Câu 17. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về đề xuất ý tưởng, sáng kiến như thế nào?

D. Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến.

Câu 18. Chương trình ”Thanh niên khởi nghiệp” được Trung ương Đoàn phát động năm nào?

C. 2016.

Câu 19. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng như thế nào?

A. Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

Câu 20. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?

B. 4 cấp.

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm thành lập Đoàn – Tuần 3

Câu 1. Theo thống kê, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên cả nước hiện nay đạt bao nhiêu phần trăm?

A. Trên 60%

Câu 2. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ XI xác định chỉ tiêu về hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên như thế nào?

C. Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Câu 3. Theo ảnh đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đang trao giải cho thí sinh Rahlan Huỳnh, Tỉnh đoàn Đắc Lắc tại đêm chung kết Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ I, năm 2014 tại đâu?

B. Thủ đô Hà Nội

Câu 4. Đây là đồng chí Nguyễn Lam – Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đầu tiên. Hãy cho biết tên thật của đồng chí?

A. Lê Hữu Vỵ

Câu 5. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn xác định bao nhiêu Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế.

D. 1

Câu 6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên lao động Việt Nam vào giai đoạn nào?

B. Từ 5/1941 – 1956

Câu 7. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn Đoàn sẽ triển khai những chương trình đồng hành với thanh niên nào?

A. “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Câu 8. Vai trò của Đoàn thanh niên đối với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam là?

A. Đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam

Câu 9. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn hiện nay là đồng chí nào?

B. Nguyễn Anh Tuấn

Câu 10. Theo thống kê, trong giai đoạn 2012 – 2017, đoàn viên thanh niên cả nước đã trồng được bao nhiêu cây xanh?

B. Hơn 22 triệu.

Câu 11. Đây là hình ảnh về một phong trào lớn của Đoàn trong những năm kháng chiến. Hãy cho biết đây là phong trào gì?

B. Ba sẵn sàng

Câu Câu  Phong trào thanh niên Thủ đô “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” ra đời trong thời gian nào?

D. Thu – Đông (1946)

Câu 13. Việc thành lập, chia tách, sát nhập, hợp nhất hoặc giải thể Đoàn cơ sở do Đoàn cấp nào quyết định?

C. Ban chấp hành Đoàn cơ sở quyết định trên cở sở thống nhất của ít nhất 1/2 số ủy viên Ban chấp hành

Câu 14. Điền câu hát đúng và còn thiếu trong đoạn nhạc bài hát Dấu chân tình nguyện của nhạc sĩ Vũ Hoàng?

D. dưới cờ Đoàn quang vinh ta tiến vào kỷ nguyên mới

Câu 15. Nhiệm kỳ 2017-2022 Đoàn ta xác định tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất?

C. 4 triệu

Câu 16. Phong trào của thanh niên Quân đội tronng nhiệm kỳ 2012-2017 là gì?

C. Thanh niên Quân đội xứng danh bộ đội cụ Hồ

Câu 17. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về đề xuất ý tưởng, sáng kiến như thế nào?

D. Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến.

Câu 18. Đâu là phong trào của Đoàn phát động triển khai trong giai đoạn 2012- 2017?

A. “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

Câu 19. Chủ trương nào có nội dung: Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, hội.

A. “1+1”

Câu 20. Đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Anh Lý Tự Trọng có chủ đề gì?

B. Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới.

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm thành lập Đoàn – Tuần 2

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn – Bộ số 1

Câu 1. Điều lệ Đoàn khóa XI quy định việc biểu quyết hình thức kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạp của Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên phải thực hiện bằng hình thức nào?

D. Bằng phiếu kín

Câu 2. Giai đoạn 2012 – 2017, năm nào là Năm Thanh niên tình nguyện?

B. 2014.

Câu 3. Ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam là?

A. Là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về công tác thanh niên.

Câu 4. Ai là tác giả huy hiệu đoàn?

B. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận

Câu 5. Nội dung chính của phong trào tuổi trẻ sáng tạo?

C. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; 4- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.

C. Yêu sách của nhân dân An Nam

Câu 6. Điền vào…. đáp án đúng nhất……… đảm bảo nguồn lực để xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên theo quy định của pháp luật

A. Nhà nước

Câu 7. Chi đoàn có từ mấy đoàn viên trở lên thì bầu ban chấp hành?

D. 9 thành viên

Câu 8. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã sửa đổi Quyền của Đoàn viên trong Điều lệ Đoàn, nội dung nào sau đây được bổ sung?

A. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

Câu 9. Giai đoạn 2012-2017, Trung ương Đoàn tổ chức kỳ Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác toàn quốc và vào năm nào?

C. 02 lần (năm 2014 và 2016).

Câu 10. Lãnh tụ nào đã dạy cán bộ đảng viên nói riêng và đoàn viên, thanh niên nói chung về mục đích của việc học tập “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại.

C. Hồ Chí Minh

Câu 11. Đoàn viên bị xóa tên khi nào

A. cả A và C

Câu 12. Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2017 – 2022 là gì?

C. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

Câu 13. Đoàn thanh niên cứu quốc được đổi tên thành Đoàn thanh niên lao động Việt Nam trong thời gian nào?

C. 19/10/1955

Câu 14. Theo thống kê, hiện nay Đoàn ta có bao nhiêu thành viên?

D. Hơn 6.4 triệu

Câu 15. Năm 2014- 2015, các cấp bộ đoàn đã tham gia rà soát việc thực hiện chính sách gì theo chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

A. Chính sách người có công với cách mạng và cựu thanh niên xung phong.

Câu 16. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức khi nào, ở đâu?

A. Từ 10-13/12/2017 tại Thủ đô Hà Nội

Câu 17. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn sẽ tập trung vào những nội dung gì?

D. Tất cả 3 phương án trên.

Câu 18. Phương châm trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022?

A. Đoàn mạnh, Hội rộng.

Câu 19. Nhiệm kỳ 2017 – 2022 phấn đấu bao nhiêu cán bộ đoàn được tập huấn, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ?

D. 100%

Câu 20. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ký kết văn bản quan trọng gì?

A. Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn – Bộ số 2

Câu 1. Đoàn TNCS Hô Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào?

D. 26/03/1931

Câu 2. Đại hội đoàn cấp cơ sở được trực tiếp bầu bí thư khi?

C. Được sự đồng ý của Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy Đảng cùng cấp.

Câu 3. Theo Điều lệ Đoàn khóa XI, Ban chấp hành cấp triệu tập đại hội được bác bỏ tư cách đại biểu do cấp dưới bầu trong trường hợp nào sau đây.

B. Đại biểu bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên mà chưa hết thời hạn áp dụng kỷ luật.

Câu 4. Có mấy hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đoàn?

C. 3 hình thức

Câu 5. Luật thanh niên áp dụng cho những đối tượng nào?

D. Thanh niên, cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân

Câu 6. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã triển khai phần mềm gì cho đại biểu tham dự đại hội?

D. App điện thoại di động

Câu 7. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017 quyết định triển khai 2 phong trào hành động cách mạng là:

D. “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Câu 8. Đây là hoạt động triển khai nhằm góp phần làm đẹp các con đường tuyến phố, làm đẹp cảnh quan môi trường. Hãy cho biết đó là hoạt động gì?

C. Vẽ “Con đường bích hoạt”

Câu 9. Địa danh nào còn thiếu trong bài hát “Bế Văn Đàn sống mãi” của nhạc sĩ Huy Du?

A. Mường Thanh

Câu 10. Câu hát trên được nhạc sĩ Vũ Hoàng trích tư phát biểu của đồng chí nào trong lễ khai giảng Trường Đại học Nhân dân Việt Nam 19/1/1955?

B. Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 12. Năm 1925, khi Nguyễn Ái Quốc bí mật thành lập tổ chức “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” tại Trung Quốc Người mang bí danh nào dưới đây?

B. Lý Thụy

Câu 13. Phong trào “Năm xung phong” do tổ chức đoàn nào phát động?

B. Đại hội Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam lần thứ I

Câu 14. Hãy điền câu hát còn thiếu trong đoạn nhạc sau?

D. Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân

Câu 15. Tác giả của Đoàn ca là ai?

B. Hoàng Hòa

Câu 16. Điểm mới trong triển lãm ảnh “Đoàn TNCS HCM – Tự hào truyền thống vứng bước tương lai” tại đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ XI là gì?

A. Công nghệ thực tế ảo và công nghệ 3D

Câu 17. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa XI đã bầu Ban bí thư TW Đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm bao nhiêu đông chí?

B. 4 đồng chí

Câu 18. Theo thống kê, trong giai đoạn 2012-2017, đoàn thanh niên cả nước đã trồng được bao nhiêu câu xanh?

A. Hơn 22 triệu.

Câu 19. Đây là tên dãy núi nối liền 2 miền Nam – Bắc và cũng là tên tuyến đường do lực lượng thanh niên xung phong và bộ đội công binh mở để tăng cường sức mạnh từ hậu phương lớn cho miền Nam đánh Mỹ

C. Trường Sơn

Câu 20. Phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” do Trung ương Đoàn phát động vào thời gian nào? Gồm nội dung gì?

D. Tháng 1/1978 với nội dung” Lao động sản xuất, sắn sàng bảo vệ tổ quốc, học tập, rèn luyện và xây dựng cuộc sống mới

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn – Bộ số 3

Câu 1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?

D. Thái Nguyên

Câu 2. Câu hát trên được nhạc sĩ Vũ Hoàng trích tư phát biểu của đồng chí nào trong lễ khai giảng Trường Đại học Nhân dân Việt Nam 19/1/1955?

B. Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 3. Đoàn viên quá 30 tuổi có được tiếp tục sinh hoạt Đoàn không?

B. Đoàn viên được phép nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét quyết định nhưng không quá 35 tuổi

Câu 4. Điều kiện thành lập Đoàn cơ sở là gì?

C. Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn

Câu 5. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn Đoàn sẽ tập trung triển khai bao nhiêu đề án trọng điểm?

A. 9 đề án

Câu 6. Thẩm quyền kết nạp đoàn viên mới thuộc:

B. Chi đoàn

Câu 7. Tên ban đầu của phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng là gì”?

C. Phong trào “Tam bất kỳ”

Câu 8. Giai điệu câu hát trên viết về người anh hùng nào?

C. Nguyễn Văn Trỗi

Câu 9. Đây là 1 đồng chí Tổng bí thư BCH TW Đảng đã tưng căn dặn thanh niên “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường nhưng có ích cho đời”. Hãy cho biết tên đồng chí đó.

A. Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Câu 10. Đây là hình ảnh đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VII, khóa VIII. Hãy cho biết tên đồng chí đó?

D. Hoàng Bình Quân

Câu 11. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định ưu tiên mở rộng, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực nào trong công tác quốc tế thanh niên giai đoạn 2017-2022?

B. 1- Phát triển thanh niên (đào tạo lãnh đạo trẻ, công dân tích cực, công dân toàn cầu); 2- Môi trường và phát triển bền vững; 3- Tình nguyện vì cộng đồng; 4- Khởi nghiệp sáng tạo; 5- Phát triển doanh nghiệp xã hội.

Câu 12. “Ở đông dương, chúng ta có đủ tất cả những cái mà một dân tộc có thể mong muốn như hải cảng, hầm mỏ, đồng ruộng mênh mông, rừng rú bao la, chúng ta có những người lao động khéo léo, cần cù. Nhưng chúng ta thiếu tổ chức va thiếu người tổ chức…” Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã viết trên nội dung tác phẩm nào?

B. Yêu sách của nhân dân An Nam

Câu 14. Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết như thế nào?

D. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn

Câu 15. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

D. Tập trung dân chủ.

Câu 16. Phong trào thanh niên “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” được phát động tại đâu? Thời gian nào?

C. Tại đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III 1961

Câu 17. Công tác kiểm tra, giám sát của chi đoàn trong trường hợp chi đoàn không có Ban chấp hành được quy định như thế nào trong Điều lệ Đoàn khóa XI?

A. Trường hợp chi đoàn không có Ban Chấp hành thì cử đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

Câu 18. Phong trào 3 trách nhiệm được triển khai trong đối tượng nào?

A. Cán bộ, công chức, viên chức trẻ

Câu 19. Khi được thành lập, tổ chức Đoàn thanh niên có tên là gì?

D. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

Câu 20. Đoạn nhạc trong bài hát trên của nhạc sĩ Xuân Giao viết về?

C. Lực lượng thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn – Bộ số 4

Câu 1. Giai đoạn 2012 – 2017 triển khai phong trào gì trong sinh viên?

C. Sinh viên 5 tốt

Câu 2. Đảng phải thi hành ngay Án nghị quyết của Quốc tế Thanh niên cộng sản, phái ra một số đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức ra Thanh niên Cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tính chất độc lập”. Nội dung NGhị quyết trên được thông qua tại Hội nghị nào của Đảng?

A. Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ nhất (t10/1930)

Câu 3. Đây là 1 đồng chí Tổng bí thư BCH TW Đảng đã tưng căn dặn thanh niên “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường nhưng có ích cho đời”. Hãy cho biết tên đồng chí đó.

B. Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Câu 4. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã sửa đổi Quyền của Đoàn viên trong Điều lệ Đoàn, nội dung nào sau đây được bổ sung?

B. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

Câu 5. Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì?

D. Có ít nhất 3 đoàn viên

Câu 6. Đảng viên quá 30 tuổi có được tiếp tục sinh hoạt Đoàn không?

B. Đoàn viên được phép nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét quyết định nhưng không quá 35 tuổi

Câu 7. Điều kiện thành lập Đoàn cơ sở là gì?

C. Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn

Câu 8. Thẩm quyền kết nạp đoàn viên mới thuộc

B. Chi đoàn

Câu 9. Năm 2014-2015, các cấp bộ đoàn đã tham gia rà soát việc thực hiện chính sách gì theo chương trình phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam?

A. Chính sách về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên

Câu 10. Phong trào của thanh niên Quân đội trong nhiệm kì 2012-2017 là gì?

D. Thanh niên Quân đội xứng danh bộ đội cụ Hồ

Câu 11. Vai trò của thanh niên là gì?

C. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thanh niên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng XHCN.

Câu 12. Đây là hình ảnh đồng chí Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn nào là người dân tộc Tày. Hãy cho biết tên đồng chí đó.

C. Hà Quang Dự

Câu 13. Năm 1931, trước pháp trường của thực dân pháp tại Sài Gòn, anh Lý Tự Trọng đã nói câu nói nổi tiếng nào?

D. Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác

Câu 14. Trong phong trào “Thi đua giết giặc (1961-1965), tuổi trẻ cùng quân, dân miên Nam tiến hành đấu tranh vũ trang, tấn công địch bằng 3 mũi giáp công nào?

C. Chính trị, quân sự, binh vận

Câu 15. Vai trò của Đoàn thanh niên đối với Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam là?

C. Đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam

Câu 16. Đoàn viên có mấy quyền?

A. 3 quyền

Câu 17. Trong giai đoạn 2012-2017, toan Đoàn kết nạp được bao nhiêu đoàn viên mới?

A. Hơn 5 triệu.

Câu 18. Bộ chính trị đồng ý với đề nghị của Ban bí thư Trung ương Đoan lấy năm nao dưới đây là năm thanh niên?

A. Năm 2000

Câu 19. Sau khi mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, tổ chức Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Việt Nam ra đời thời gian nào?

B. tháng 12/1960

Câu 20. Giai điệu câu hát trên viết về người anh hùng nào?

D. Nguyễn Văn Trỗi

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm thành lập Đoàn – Tuần 1

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn – Bộ số 1

Câu 1. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ vào tháng 5 hàng năm với sự tham gia của các y, bác sĩ trẻ khám, phát thuốc miễn phí cho bà con nông dân?

B. Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”

Câu 2. Giai đoạn 2012-2017 triển khai chương trình gì trong học sinh THPT?

D. Khi tôi 18

Câu 3. Quy định đối với nhiệm kì đại hội Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần?

B. 5 năm 1 lần

Câu 4. Phong trào của thanh niên Công an trong nhiệm kỳ 2012-2017 là gì?

B. Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Câu 5. Đây là 1 hoạt động do Trung ương Đoàn triển khai nhằm tạo các điểm sinh hoạt, vui chơi cho các em thiếu nhi.

D. Hành trình thứ 2 của lốp xe

Câu 6. Nội dung nào dưới đây không thuộc phong trào “Năm xung phong”

B. Xung phong phá ấp chiến lược và chống can

Câu 7. Hãy cho biết quy định về mức đóng đoàn phí mỗi tháng đối với đoàn viên hiện nay?

C. 2000 đối với đoàn viên không hưởng lương và 5000đ đối với đoàn viên hưởng lương

Câu 8. Hãy cho biết người trong bức ảnh. Đây là bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa III?

B. Đặng Quốc Bảo

Câu 9. Quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn trong Điều lệ đoàn khóa XI như thế nào?

B. Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của trên một phần hai (1/2) số Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.

Câu 10. Bộ chính trị đồng ý với đề nghị của Ban bí thư Trung ương Đoàn lấy năm nào dưới đây là “Năm thanh niên”

A. Năm 2000

Câu 11. Hãy điền câu hát đúng và còn thiếu trong đoạn nhạc sau?

A. Thanh niên ơi hồn thiêng núi sông đợi chờ

Câu 12. Phong trao thanh niên “Ba sẵn sàng” khởi nguồn ở đâu? Thời gian nào?

B. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1964

Câu 13. Hãy cho biết đoạn nhạc trên nằm trong bài hát nào của nhạc sĩ Tôn Thất Lập?

B. Tình ca tuổi trẻ

Câu 14. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã triển khai phần mềm gì cho đại biểu tham dự đại hội?

B. App điện thoại di động

Câu 15. Năm 1925, khi Nguyễn Ái Quốc bí mật thành lập tổ chức “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” tại Trung Quốc Người mang bí danh nào dưới đây?

D. Lý Thụy

Câu 16. Việc thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn tại một số khu vực đặc thù được triển khai tại bao nhiêu tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc?

C. 19

Câu 17. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã sửa đổi những vấn đề cơ bản vê Đoàn thanh niên cộng sản HCM trong Điều lệ Đoàn. Nội dung nào sau đây được bổ sung.

A. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Câu 18. Phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” do Trung ương Đoàn phát động thời gian nào?

D. tháng 1/1978

Câu 19. Phong trào “3 trách nhiệm” được triển khai trong đối tượng nào?

C. Cán bộ, công chức, viên chức trẻ

Câu 20. So với điều lệ Đoàn khóa X, Điều lệ Đoàn khóa XI quy định về sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú có điểm gì mới?

D. Được tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn – Bộ số 2

Câu 1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?

A. Thái Nguyên

Câu 2. Ai là bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn đầu tiên?

C. Nguyễn Lam

Câu 3. Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được phát động khi nào?

C. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (2007)

Câu 4. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn?

C. Đại hội Đoàn lần thứ III (năm 1961)

Câu 5. Tổ chức Đoàn thiên niên Lao động HCM chính thức mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào năm nào?

B. Tháng 12 năm 1976

Câu 6. Quy định đối với nhiệm kì đại hội Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần?

A. 5 năm 1 lần

Câu 7. Thời điểm chấm dứt tư cách ủy viên Ban chấp hành các cấp khi ủy viên Ban chấp hành đó chuyển công tác khỏi đoàn:

B. Tại thời điểm quyết định chuyển công tác khỏi đoàn có hiệu lực

Câu 8. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã sửa đổi những vấn đề cơ bản vê Đoàn thanh niên cộng sản HCM trong Điều lệ Đoàn. Nội dung nào sau đây được bổ sung.

D. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Câu 9. Cơ quan nào được quyết định kéo dài, rút ngắn nhiệm kì đại hội Đoàn cấp cơ sở để phù hợp với nhiệm kỳ chung

B. Ban thường vụ Đoàn cấp tỉnh

Câu 10. Ban chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở bao lâu họp định kỳ một lần?

B. Mỗi tháng họp ít nhất 1 kỳ, ở những nơi đặc thù do Ban thường vụ TW Đoàn quy định

Câu 11. Hoạt động nào được tổ chức cao điểm trong tháng 3 hàng năm dành cho học sinh THPT?

A. Tư vấn hướng nghiệp

Câu 12. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017 quyết định triển khai 2 phong trào hoạt động cách mạng là?

C. “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Câu 13. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu ỦY ban kiểm tra Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

C. 19 đồng chí

Câu 14. Đâu là phong trào Đoàn phát động triển khai trong giai đoạn 2012-2017?

A. “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

Câu 15. Năm 2013, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành văn bản quan trọng gì về cán bộ đoàn?

D. Chỉ thị tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn.

Câu 16. Đây là đồng chí Bí thư thứ nhất đã khởi xướng phong trào Công trương thanh niên cộng sản xây dựng Nhà máy thủy điện Hoa bình trên sông Đà.

D. Vũ Mão

Câu 17. Đây là hình ảnh Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, hãy cho biết sự kiện này diễn ra tại đâu?

A. Thái Nguyên

Câu 18. Đây là hình ảnh đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất BCH Đoan tham gia trồng rau cùng các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Hãy cho biết đây là mô hình gì được các cấp bộ Đoàn triển khai?

B. Vườn rau cho em

Câu 19. Hãy điền câu hát đúng và còn thiếu trong đoạn nhạc sau?

A. Thanh niên ơi hồn thiêng núi sông đợi chờ

Câu 20. Hãy cho biết đoạn nhạc trên nằm trong bài hát nào của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu?

B. Cuộc đời vẫn đẹp sao

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn – Bộ số 3

Câu 1. Đoàn ta mang tên Đoàn TNCS HCM từ năm nào?

A. 1976

Câu 2. Phong trào thanh niên “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” được phát động tại đâu? Thời gian nào?

D. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (1961)

Câu 3. Bộ chính trị đồng ý với đề nghị của Ban bí thư Trung ương Đoàn lấy năm nào dưới đây là “Năm thanh niên”

A. Năm 2000

Câu 4. Phong trào thanh niên “Lao động kiến thiết Tổ quốc, đấu tranh thống nhất nước nhà” được phát động ở đâu, vào thời gian nào?

C. Tại đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (T11/1956)

Câu 5. Năm 1925, khi Nguyễn Ái Quốc bí mật thành lập tổ chức “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” tại Trung Quốc Người mang bí danh nào dưới đây?

C. Lý Thụy

Câu 6. Theo quy định của Điều lệ Đoàn, ban chấp hành Trung ương Đoan 1 năm họp ít nhất mấy kỳ?

B. 2 kỳ

Câu 7. Chi đoàn có từ mấy đoàn viên trở lên thì bầu Ban chấp hành?

C. 9 đoàn viên

Câu 8. Hãy cho viết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?

C. Ban chấp hành trung ương Đoàn

Câu 9. Tác giả của bài Đoàn ca là ai?

D. Hoàng Hòa

Câu 10. Vai trò của Đoàn thanh niên đối với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam là?

B. Đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam

Câu 11. Giai đoạn 2012-2017 triển khai chương trình gì trong học sinh THPT?

C. Khi tôi 18

Câu 12. Mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022 được xác định là gì?

A. Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên

Câu 13. Ngày 24/3/2015, Ban bí thư Trung ương Đảng đã ban hanh chỉ thị gì về giáo dục thế hệ trẻ?

A. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai 2015-2030

Câu 14. Chương trình Thanh niên khởi nghiệp” Được Trung ương Đoàn phát động năm nào?

C. 2016

Câu 15. Điểm mới trong triển lãm ảnh “Đoàn TNCS HCM – Tự hào truyền thống vứng bước tương lai” tại đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ XI là gì?

B. Công nghệ thực tế ảo

Câu 16. Đây là hoạt động triển khai nhằm góp phần làm đẹp các con đường tuyến phố, làm đẹp cảnh quan môi trường. Hãy cho biết đó là hoạt động gì?

D. Vẽ “Con đường bích hoạt”

Câu 17. Hãy cho biết tên đồng chí trong bức ảnh. Đây là đồng chí nguyên bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn?

Đáp án: Vũ Trong Kim

Câu 18. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ vào tháng 5 hàng năm với sự tham gia của các y, bác sĩ trẻ khám, phát thuốc miễn phí cho bà con nông dân?

A. Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”

Câu 19. Điền câu hát trong đoạn nhạc sau

Đáp án: Trời mây trong xanh

Câu 20. Điền câu hát trong đoạn nhạc sau

B. Cuộc sống quanh ta ôi xao động

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *