Tổng hợp

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 8

Mục lục

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 8

Cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, gồm 8 kỳ, cứ 2 tuần/kỳ. Kỳ thứ nhất từ 9h00 ngày 4/5/2021 – 14/5/2021. Mỗi kỳ có 6 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng. Cụ thể lịch thi các kỳ như sau:

  • Kỳ 1: Từ 9h00 ngày 4/5/2021 đến 17h00 ngày 14/5/2021
  • Kỳ 2: Từ 9h00 ngày 17/5/2021 đến 17h00 ngày 28/5/2021
  • Kỳ 3: Từ 9h00 ngày 31/5/2021 đến 17h00 ngày 11/6/2021
  • Kỳ 4: Từ 9h00 ngày 14/6/2021 đến 17h00 ngày 25/6/2021
  • Kỳ 5: Từ 9h00 ngày 28/6/2021 đến 17h00 ngày 9/7/2021
  • Kỳ 6: Từ 9h00 ngày 12/7/2021 đến 17h00 ngày 23/7/2021
  • Kỳ 7: Từ 9h00 ngày 26/7/2021 đến 17h00 ngày 6/8/2021
  • Kỳ 8: Từ 9h00 ngày 9/8/2021 đến 17h00 ngày 20/8/2021

Vậy mời các bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án kỳ 8 trong bài viết dưới đây của BNC.Edu.vn để nhanh chóng trả lời các câu hỏi của cuộc thi:

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 8

Câu 1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc chủ trì được tổ chức ở đâu, bắt đầu từ ngày tháng năm nào?

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 8

a. Tại Hồng Kông, Trung Quốc; bắt đầu từ ngày 06-01-1930.

b. Tại Hồng Kông, Trung Quốc; bắt đầu từ ngày 03-02-1930.

c. Tại Ma Cao, Trung Quốc; bắt đầu từ ngày 03-02-1930.

Câu 2. Hãy cho biết Nguyễn Ái Quốc rời Nậm Quang (Trung Quốc) lên đường về nước vào ngày tháng năm nào? Địa điểm đầu tiên nơi Nguyễn Ái Quốc về nước sau hơn 30 năm xa Tổ quốc?

a. Ngày 27-01-1941; hang Cốc Pó, thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

b. Ngày 28-1-1941, cột mốc 108 (bia giới tuyến), thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

c. Ngày 08-02-1941; rừng Khuổi Nậm, thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Câu 3. Hãy cho biết: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh phong quân hàm Đại tướng cho Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân tự vệ Võ Nguyên Giáp tại sắc lệnh số mấy? Ngày, tháng, năm nào?

a. Sắc lệnh số 109/SL, ngày 20-01-1947.

b. Sắc lệnh số 110/SL, ngày 20-01-1948.

c. Sắc lệnh số 110/SL, ngày 20-01-1949.

Câu 4. Hãy cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam từ thời gian nào?

a. Từ Đại hội lần thứ II của Đảng, tháng 02-1951.

b. Từ Hội nghị Trung ương Đảng mở rộng lần thứ X (khóa II), tháng 10-1956.

c. Từ Đại hội lần thứ III của Đảng, tháng 9-1960.

Câu 5. Hãy cho biết bút danh “Bác Hồ” được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng lần đầu tiên vào thời gian nào, trong bài viết nào?

a. Thư gửi các cháu thiếu nhi, tháng 10-1946.

b. Thư gửi thiếu nhi toàn quốc, nhân ngày 01-6-1950.

c. Thơ trung thu gửi các cháu nhi đồng, tháng 9-1953.

Câu 6. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HỒ CHỦ TỊCH, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Hãy cho biết câu trên được trích dẫn từ văn kiện nào sau đây?

a. Lời kêu gọi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, ngày 03-9-1969.

b. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 09-9-1969.

c. Diễn văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đọc tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 7

Câu 1: “Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động… Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Hãy cho biết luận điểm nổi tiếng của V.I.Lênin được Nguyễn Ái Quốc trích dẫn và nêu trong tác phẩm nào?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.

b. Đường Kách mệnh.

c. V.I. Lênin và các dân tộc thuộc địa.

Câu 2: Hãy cho biết Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam soạn thảo “Lời kêu gọi gửi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột” vào thời gian nào?

a. Ngày 16-02-1930.

b. Ngày 17-02-1930.

c. Ngày 18-02-1930.

Câu 3: Hãy cho biết đoạn trích dưới đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nêu trong tài liệu nào, vào thời gian nào “…Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi dưới ngọn cờ Việt Minh để đánh đuổi Tây – Nhật, khôi phục lại độc lập, tự do”.

a. Bài viết “Nên học sử ta”, đăng trong Báo Việt Nam độc lập, số 117, ngày 01 tháng 02 năm 1942.

b. Thư gửi đồng bào toàn quốc; tháng 10-1944.

c. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa; tháng 8-1945.

Câu 4: Hãy cho biết thời gian nào Quốc hội khóa I thông qua Hiến pháp chính thức của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam, đồng thời cũng là bản Hiến pháp đầu tiên ở Á Đông?

a. Ngày 07-11-1946.

b. Ngày 08-11-1946.

c. Ngày 09-11-1946.

Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội khóa I giao kiêm giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ trong khoảng thời gian nào?

a. Từ tháng 10-1946 đến cuối năm 1954.

b. Từ tháng 11-1946 đến đầu năm 1955.

c. Từ tháng 12-1946 đến cuối năm 1955.

Câu 6: Trong Di chúc, điều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?

a. “Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

b. “Không có gì quý hơn độc lập tự do! Đến ngày thắng lợi, chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

c. “Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 6

Câu 1: Hãy cho biết lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc đặt chân lên nước Nga vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 28-6-1923.

b. Ngày 30-6-1923.

c. Ngày 01-7-1923.

Câu 2: Liên quan đến “Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Pháp đã viết: “Thực ra từ hơn 10 năm nay, Nguyễn Ái Quốc là một chiến sỹ vô địch vì sự nghiệp độc lập của Đông Dương. Lúc đầu là một người dân tộc chủ nghĩa, ông ta sớm đi theo chủ nghĩa cộng sản, và từ nhiều năm nay những người cách mạng bản xứ xem ông ta như một Lênin của Đông Dương…”.

Hãy cho biết đoạn viết trên được gửi đến ai, vào ngày tháng năm nào?

a. Trong bức thư của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Pháp gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp, vào ngày 24-6-1931.

b. Trong bức thư của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Pháp gửi Đại sứ của Pháp tại Luân Đôn (Vương quốc Anh), vào ngày 24-7-1931.

c. Trong bức thư của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Pháp gửi Bộ trưởng Thuộc địa Pháp, vào ngày 24-8-1931.

Câu 3: Hãy cho biết số báo đầu tiên của tờ báo Việt Minh với trang bìa có in hình cờ đỏ sao vàng được ấn hành vào thời gian nào?

a. Ngày 01-7-1941.

b. Ngày 01-8-1941.

c. Ngày 01-9-1941.

Câu 4: Ngày 19-4-1946, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức tại Pleiku. Đại hội vinh dự được đón nhận thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hãy cho biết ai là người mang thư Bác Hồ gửi đến Đại hội?

a. Đồng chí Nay Phin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện Cheo Reo.

b. Đồng chí Bùi San, Phái viên Xứ ủy Trung Kỳ.

c. Đồng chí Tố Hữu, Phái viên Trung ương và đồng chí Bùi San, đại diện Xứ ủy Trung Kỳ.

Câu 5: “Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân. Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không”.

Hãy cho biết đoạn trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bài viết nào?

a. Tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt; đăng trên Báo Nhân Dân, ngày 03-3-1952.

b. Phóng tay phát động quần chúng; đăng trên Báo Nhân Dân, ngày 01-3-1953.

c. Người cán bộ cách mạng; đăng trên Báo Nhân Dân, số 366, ngày 03-3-1955.

Câu 6: Hãy cho biết, khóa họp lần thứ mấy của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết số 24C/18.6.5, lấy năm 1990 nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”?

a. Tại khóa họp lần thứ 23, năm 1985.

b. Tại khóa họp lần thứ 24; năm 1987.

c. Tại khóa họp lần thứ 25; năm 1989.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 5

Câu 1: Hãy cho biết Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo ra số đầu tiên vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 21-6-1925.

b. Ngày 21-6-1926.

c. Ngày 21-6-1927.

Câu 2: “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi, thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra”.

Hãy cho biết đoạn trên được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.

b. Đường Kách mệnh.

c. Con rồng tre.

Câu 3: Hãy cho biết Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V vào thời gian nào? Địa điểm diễn ra Đại hội?

a. Họp từ ngày 17-6-1924 đến ngày 06-7-1924, tại Lê-nin-grát.

b. Họp từ ngày 17-6-1924 đến ngày 07-7-1924, tại Xanh Pê-tec.bua.

c. Họp từ ngày 17-6-1924 đến ngày 08-7-1924, tại Mát-xcơ-va.

Câu 4: Hãy cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập tại địa điểm nào sau đây?

a. Số nhà 48 Hàng Ngang, Hà Nội.

b. Số nhà 50 Hàng Ngang, Hà Nội.

c. Số nhà 52 Hàng Ngang, Hà Nội.

Câu 5: “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là “ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”. Hãy cho biết câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Đảng ta tuyên bố trong Lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam vào thời gian nào?

a. Ngày 03-3-1949.

b. Ngày 03-3-1950.

c. Ngày 03-3-1951.

Câu 6: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong tài liệu nào?

a. Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng, ngày 31-10-1955.

b. Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên và các lớp bổ túc văn hóa, ngày 31-8-1960.

c. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản công bố năm 1969.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 4

Câu 1: Hãy cho biết, bản “Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa” do Nguyễn Ái Quốc dự thảo được thông qua vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 19-5-1922.

b. Ngày 22-5-1922.

c. Ngày 24-5-1922.

Câu 2: “…Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Hãy cho biết câu nói trên được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.

b. Đường Kách mệnh.

c. V.I. Lênin và Phương Đông.

Câu 3: Hãy cho biết, “Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông” bắt đầu từ ngày tháng năm nào và gắn với sự kiện nào?

a. Từ ngày 05-6-1931; Nguyễn Ái Quốc (với bí danh là Tống Văn Sơ) bị cảnh sát Hồng Kông vây bắt tại ngôi nhà số 168, đường Tam Lung, Khu Cửu Long.

b. Từ ngày 06-6-1931; Nguyễn Ái Quốc (với bí danh là Tống Văn Sơ) bị cảnh sát Hồng Kông vây bắt tại ngôi nhà số 168, đường Tam Lung, Khu Cửu Long.

c. Từ ngày 08-6-1931; Nguyễn Ái Quốc (với bí danh là Tống Văn Sơ) bị cảnh sát Hồng Kông vây bắt tại ngôi nhà số 168, đường Tam Lung, Khu Cửu Long.

Câu 4: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết được giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”.

Hãy cho biết nội dung trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu ở đâu? vào thời gian nào?

a. Trong phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vào ngày 03-9-1945.

b. Trong tuyên bố chính sách của Chính phủ liên hiệp lâm thời, vào ngày 09-01-1946.

c. Trong bài phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến quốc, vào ngày 10-01-1946.

Câu 5: Hãy cho biết lời bày tỏ dưới đây là của ai?

“Từ lâu tôi đã rất ngưỡng mộ Bác Hồ, Người không chỉ thuộc về nhân dân Việt Nam mà là cả Đông Dương, cả Châu Á và có thể là cả thế giới, bởi vì Người luôn luôn bảo vệ những quyền lợi của các dân tộc bị áp bức ở các thuộc địa cũng như quyền lợi của những người da đen ở Mỹ…”.

a. Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc.

b. Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Cayxỏn Phômvihản.

c. Tổng Tư lệnh Cách mạng Cu-ba Phi-đen Ca.xtơ-rô Rút-xơ.

Câu 6: Hãy cho biết ngày 01-10-2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg công nhận các tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bảo vật Quốc gia?

a. “Đường Kách mệnh”; “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)” và“Di chúc”.

b. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”.

c. Tất cả các tác phẩm trên.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 3

Câu 1. Hãy cho biết Nguyễn Ái Quốc chính thức tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp vào thời gian nào?

a. Tháng 10-1920.

b. Tháng 11-1920.

c. Tháng 12-1920.

Câu 2. Với tôn chỉ và mục đích “Hy sinh tính mệnh, quyền lợi, tư tưởng để làm cuộc cách mạng dân tộc (đập tan bọn Pháp và giành lại độc lập cho xứ sở) rồi sau đó làm cách mạng thế giới, lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực hiện chủ nghĩa cộng sản”, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được Nguyễn Ái Quốc thành lập vào thời gian nào, ở đâu?

Tháng 6-1925; tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Tháng 6-1925; tại Hương Cảng, Trung Quốc.

Tháng 6-1925; tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Câu 3. Hãy cho biết Nguyễn Ái Quốc về Xiêm (Thái Lan) để xây dựng lực lượng trong Việt kiều yêu nước tại Xiêm vào thời gian nào?

Tháng 5-1928.

Tháng 6-1928.

Tháng 7-1928.

Câu 4. “Vì yêu mến và tin cậy tôi, mà đồng bào giao vận mệnh nước nhà, dân tộc cho tôi gánh vác. Phận sự tôi như một người cầm lái, phải chèo chống thể nào để đưa chiếc thuyền Tổ quốc vượt khỏi những cơn sóng gió, mà an toàn đi đến bến bờ hạnh phúc của nhân dân…”. Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tài liệu nào? Vào thời gian nào?

a. Toàn dân kháng chiến; viết năm 1945.

b. Lời kêu gọi quốc dân; viết năm 1945.

c. Tự phê bình; viết năm 1946.

Câu 5. Hãy cho biết câu nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam truyền đi vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 17-7-1966.

b. Ngày 19-7-1966.

c. Ngày 20-7-1966.

Câu 6. Hãy cho biết, Đại hội lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

a. Đại hội lần thứ VI (tháng 6-1986).

b. Đại hội lần thứ VII (tháng 6-1991).

c. Đại hội lần thứ IX (tháng 4-2001).

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 2

Câu 1: Trong thời gian ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã viết những bài báo đầu tiên chống chủ nghĩa thực dân. Hãy cho biết bài báo đầu tiên có tên là gì? Đăng trên báo nào? Vào thời gian nào?

A. Tâm địa thực dân; đăng báo La Vie Ouvrière, ngày 27-6-1919.

B. Vấn đề dân bản xứ; đăng trên báo Nhân đạo (L’Humanité) (tờ báo của Đảng Cộng sản Pháp), ngày 02-8-1919.

C. Đông Dương và Triều Tiên; đăng báo Le Populire, ngày 04-9-1919.

Câu 2: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên, Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!””. Hãy cho biết Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy trong hoàn cảnh nào?

A. Khi tiếp xúc với 2 số báo L’Humanite – Cơ quan Trung ương của Đảng Xã hội Pháp ngày 16 và 17-7-1920 về Sơ thảo Luận cương của Lênin.

B. Khi phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, ngày 25-12-1920.

C. Khi trao đổi với C.Dét-kin, Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III).

Câu 3: Tờ báo Le Paria (Người cùng khổ) của Hội Liên hiệp thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, ra số đầu tiên vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 01/4/1922.

B. Ngày 01/5/1922.

C. Ngày 02/5/1922.

Câu 4: “Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Hãy cho biết nội dung trên được nêu trong văn kiện nào của Đảng?

A. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939.

B. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941.

C. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1941.

Câu 5: “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu. Ngày mai không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện quyền dân chủ ấy”.

Hãy cho biết nội dung trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố ở đâu? vào thời gian nào?

A. Lời phát biểu trong buổi lễ ra mắt ứng cử viên tổ chức tại Việt Nam học xá (nay là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), vào ngày 05-01-1946.

B. Lời phát biểu tại lễ mừng liên hiệp quốc gia, vào chiều ngày 05-01-1946.

C. Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, ngày 05-01-1946.

Câu 6: Hãy cho biết chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh’’được triển khai vào năm nào?

A. Năm 2015.

B. Năm 2016.

C. Năm 2017.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 1

Câu 1: Hãy cho biết Bác Hồ bắt đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? Trên con tàu nào? Lúc bấy giờ Bác có tên là gì?

A. Ngày 05-6-1911; trên Tàu buôn Đô đốc Amiral Latouche Tréville thuộc hãng vận tải hợp nhất của Pháp; với tên Văn Ba.
B. Ngày 05-6-1911; trên Tàu buôn Đô đốc Amiral Latouche Tréville thuộc hãng vận tải hợp nhất của Pháp; với tên Nguyễn Tất Thành.
C. Ngày 05-6-1911; trên Tàu buôn Đô đốc Amiral Latouche Tréville thuộc hãng vận tải hợp nhất của Pháp; với tên Nguyễn Sinh Cung.

Câu 2: Hãy cho biết đâu là lý do đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành Đảng viên Đảng Xã hội Pháp?

A. Vì đây là tổ chức duy nhất theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại cách mạng Pháp: “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”.
B. Vì đây là tổ chức duy nhất tiên tiến nhất, phù hợp nhất.
C. Vì đây là tổ chức có nhiều người cùng chung lý tưởng.

Câu 3: Nhóm người Việt Nam yêu nước, trong đó có đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã soạn thảo tài liệu gửi Nghị viện Pháp và các đoàn đại biểu dự Hội nghị VéC.xây tháng 6-1919. Hãy cho biết đó là tài liệu nào?

A. Vấn đề dân bản xứ.
B. Đông Dương và Triều Tiên.
C. Bản yêu sách tám điểm.

Câu 4: Hãy cho biết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì được tổ chức thời gian nào?

A. Từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941.
B. Từ ngày 10 đến ngày 20-5-1941.
C. Từ ngày 10 đến ngày 21-5-1941.

Câu 5: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Hãy cho biết nội dung câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích từ bài viết nào?

A. Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.
B. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa.
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh.

Câu 6: Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đề ra phương châm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Hãy cho biết đó là phương châm nào dưới đây?

A. Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.
B. Trong trước, ngoài sau; trên trước, dưới sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.
C. Học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể; trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *