Tổng hợp

Đầu vào nhân tố là gì?

Mục lục

Đầu vào nhân tố là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu đầu vào nhân tố (factor inputs) là gì

Đầu vào nhân tố là gì?

Bạn đang xem: Đầu vào nhân tố là gì?

Đầu vào nhân tố (factor inputs) là các nhân tố sản xuất (tư bản, lao động v.v…) được đưa vào quá trình sản xuất và kết hợp với nhau để tạo ra sản lượng. 

Đầu vào nhân tố là gì?

Đầu vào nhân tố (factor inputs) là các nhân tố sản xuất (tư bản, lao động v.v…) được đưa vào quá trình sản xuất và kết hợp với nhau để tạo ra sản lượng. 

Đầu vào nhân tố biến đổi và cố định

Đầu vào nhân tố biến đổi (variable factor input) là những đầu vàp nhân tố sử dụng trong quá trình sản xuất có thể thay đổi trong ngắn hạn để mở rộng hay thu hẹp sản lượng của một nhà máy có quy mô nhất định. Những ví dụ về đầu vào nhân tố biến đổi là nguyên liệu, chất đốt, điện v.v… Chi phí biến đổi bằng lượng đầu vào biến đổi sử dụng nhân với giá của chúng.

Đầu vào nhân tố cố định (fixed factor input) là đầu vào nhân tố không tăng hoặc giảm trong ngắn hạn. Điều này đặc biệt đúng với đầu vào tư bản của nhà máy, trang thiết bị.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đầu vào nhân tố sơ cấp và thứ cấp

Đầu vào nhân tố sơ cấp là đất đai, lao động (khả năng làm việc) và hàng hóa vốn. Đất đai không chỉ bao gồm địa điểm sản xuất mà là tài nguyên thiên nhiên trên hoặc dưới đất. Các đầu vào nhân tố sơ cấp tạo thuận lợi cho sản xuất nhưng không trở thành một phần của sản phẩm (như với nguyên liệu thô) và cũng không bị biến đổi đáng kể bởi quá trình sản xuất (như với nhiên liệu dùng cho máy móc điện).  Gần đây có sự tách biệt giữa khái niệm nguồn nhân lực và lao động. 

Vật liệu và năng lượng được coi là đầu vào nhân tố thứ cấp trong kinh tế học cổ điển bởi vì chúng thu được từ đất đai, lao động và vốn. 

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *