Tổng hợp

Dãy thời gian là gì?

Mục lục

Dãy thời gian là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Dãy thời gian (time series) là gì?

Dãy thời gian là gì?

Bạn đang xem: Dãy thời gian là gì?

Dãy thời gian (time series) là những số liệu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Dãy thời gian (time series) là những số liệu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Các số liệu trong dãy thời gian được tính cho những khoảng thời gian như nhau (gọi là thời kỳ).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Phương pháp phân tích dãy thời gian được dùng để phân tích dữ liệu kiểu dãy thời gian để trích xuất các số liệu thống kê có ý nghĩa và các đặc điểm khác của dữ liệu. Dự báo dãy thời gian là việc sử dụng một mô hình để dự đoán các giá trị tương lai dựa trên các giá trị được quan sát trước đó. Trong khi phân tích hồi quy thường được sử dụng để kiểm tra giả thuyết rằng các giá trị hiện tại của một hoặc nhiều dãy thời gian độc lập ảnh hưởng đến giá trị hiện tại của một dãy thời gian khác, loại phân tích dãy thời gian này không được gọi là “phân tích dãy thời gian”,kiểu phân tích tập trung vào việc so sánh các giá trị của một dãy thời gian đơn hoặc nhiều dãychuỗi thời gian phụ thuộc tại các thời điểm khác nhau. Phân tích dãy thời gian gián đoạn là phân tích các can thiệp trên một chuỗi thời gian.

 

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *