Tổng hợp

Death là gì?

Death là gì?

Death là cái chết, mô tả sự chấm dứt các hoạt động của một sinh vật hay ngừng vĩnh viễn mọi hoạt động sống của một cơ thể như hô hấp, phân chia tế bào bao gồm chết lâm sàng và chết thật.

Death /deθ/: cái chết.

The end of life.

Bạn đang xem: Death là gì?

Death là gì? Kết thúc sự sống.

Ex: The disease causes thousands of deaths a year.

Bệnh gây ra hàng ngàn ca tử vong mỗi năm.

Ex: Do you believe in life after death?

Bạn có tin vào cuộc sống sau khi chết?

Ex: He never got over the death of his daughter.

Ông không bao giờ vượt qua cái chết của con gái mình.

Ex: The failure of the family business was the death of him.

Thất bại của công việc kinh doanh của gia đình là cái chết của anh ta.

Ex: He gave a slight shudder as he considered how near he had come to death.

Anh khẽ rùng mình khi nghĩ rằng anh đã đến gần cái chết như thế nào.

Ex: The coroner recorded a verdict of accidental death.

Nhân viên điều tra đã ghi lại bản án tử hình do tai nạn.

Ex: Following her son’s death, she became quiet and withdrawn and rarely went out.

Sau cái chết của con trai, cô trở nên im lặng và rút lui và hiếm khi ra ngoài.

Ex: After one brother lost his wife in death and he faced other painful circumstances.

Sau khi vợ của một anh qua đời và anh đối mặt với những hoàn cảnh đau buồn khác.

Ex: Who of us has not experienced deep pain and emptiness after losing a loved one in death?

Ai trong chúng ta chưa từng cảm nghiệm nỗi đau và sự trống rỗng sau khi một người thân yêu qua đời?

Ex: Death in twentieth-century war has been on a scale which is hard to grasp.

Sự chết chóc mà chiến tranh gây ra trong thế kỷ 20 thảm khốc đến mức không thể hình dung nổi.

Ex: The same is true today of many who mourn the death of someone very close.

Ngày nay, nhiều người cũng đau buồn trong một thời gian dài khi mất đi ai đó rất thân thuộc với mình.

Ex: Death is not necessarily the end of everything.

Chết không nhất thiết phải là kết thúc tất cả.

Ex: This is a fight to the death.

Đây là một trận chiến sinh tử.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết death là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *