Tổng hợp

Địa điểm ngành là gì? Những nhân tố quyết định đến địa điểm ngành

Mục lục

Địa điểm ngành là gì? Những nhân tố quyết định đến địa điểm ngành

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Địa điểm ngành (location of industry) là gì? Những nhân tố quyết định đến địa điểm ngành.

Địa điểm ngành là gì? Những nhân tố quyết định đến địa điểm ngành

Bạn đang xem: Địa điểm ngành là gì? Những nhân tố quyết định đến địa điểm ngành

Địa điểm ngành (location of industry) là khu vực địa lý phân bố nhiều hoạt động kinh tế trong nền kinh tế.

Địa điểm ngành là gì?

Địa điểm ngành (location of industry) là khu vực địa lý phân bố nhiều hoạt động kinh tế trong nền kinh tế. Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến các quyết định về địa điểm của công ty và ngành, như khoảng cách tới nguồn nguyên vật liệu, khả năng có được kỹ sư và các nhà khoa học được đào tạo tốt và khoảng cách tới nơi tiêu thụ. Khi một ngành được tạo dựng ở một địa điểm nào đó, nó sẽ có vai trò như một tiêu điểm cho sự phát triển hoạt động kinh tế, trực tiếp thu hút các ngành phụ trợ (các nhà cung cấp cấu kiện, dịch vụ hỗ trợ v.v…) và gián tiếp thu hút các công ty và các ngành khác thông qua hiệu quả quy mô ngoại sinh cũng như tác động của nhân tử vùng. Chính sách phát triển vùng cũng có tác động lớn đối với địa điểm ngành.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Những nhân tố quyết định đến địa điểm ngành

1. Sự có sẵn của nguyên liệu: Trong việc xác định vị trí của một ngành, sự gần gũi với các nguồn nguyên liệu có tầm quan trọng sống còn. Khoảng cách với các nguồn nguyên liệu thô ngắn sẽ làm giảm chi phí sản xuất của ngành. Đối với hầu hết các ngành công nghiệp lớn, chi phí nguyên vật liệu tạo thành phần lớn tổng chi phí. Do đó, hầu hết các ngành công nghiệp dựa vào nông nghiệp và dựa vào rừng đều nằm trong vùng lân cận nguồn cung cấp nguyên liệu thô.

2. Sự có sẵn của lao động: Nguồn cung cấp đầy đủ lao động rẻ và có tay nghề là cần thiết cho ngành công nghiệp. Sự hấp dẫn của một ngành công nghiệp đối với các trung tâm lao động phụ thuộc vào tỷ lệ chi phí lao động so với tổng chi phí sản xuất mà Weber gọi là ‘Chi phí lao động của Chỉ số’. Sự sẵn có của công nhân lành nghề ở các vùng trong khu vực Bombay là một trong những yếu tố quyết định cho sự tập trung ban đầu của ngành công nghiệp dệt bông trong khu vực

3. Phương tiện giao thông: Phương tiện vận tải, nói chung, ảnh hưởng đến địa điểm ngành. Giao thông có ba loại chính  là đường thủy, đường bộ và đường sắt đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, các điểm giao nhau của đường thủy, đường bộ và đường sắt trở thành trung tâm của hoạt động công nghiệp. Hơn nữa, các phương thức và mức độ vận chuyển và chính sách vận chuyển của Chính phủ ảnh hưởng đáng kể đến vị trí của các đơn vị công nghiệp. Mật độ cao của ngành công nghiệp dệt bông ở Bombay là do mạng lưới vận tải rẻ và xuất sắc cả về nguyên liệu và thị trường.

4. Tài chính: Tài chính là cần thiết cho việc thành lập một ngành công nghiệp, cho hoạt động của nó, và cũng tại thời điểm mở rộng ngành. Sự sẵn có của vốn ở mức lãi suất rẻ và nguồn tiền dồi dào là yếu tố thống trị ảnh hưởng đến địa điểm ngành công nghiệp. Ví dụ, một đánh giá về lịch sử địa phương của ngành công nghiệp dệt bông Ấn Độ cho thấy sự tập trung của ngành công nghiệp trong và xung quanh Bombay trong những ngày đầu chủ yếu là do sự hiện diện của các thương gia giàu có và giàu có Bhatia, những người cung cấp nguồn tài chính khổng lồ.

5. Các nhân tố bên ngoài: Các nền kinh tế bên ngoài cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến vị trí của các ngành công nghiệp. Các nền kinh tế bên ngoài phát sinh do sự tăng trưởng của các hoạt động công ty con chuyên biệt khi một ngành cụ thể chủ yếu được đặt tại một trung tâm cụ thể với các cơ sở cảng và vận chuyển. Các nền kinh tế bên ngoài cũng có thể được hưởng khi một số lượng lớn các đơn vị công nghiệp trong cùng một ngành công nghiệp nằm gần nhau.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *