Tổng hợp

Định thức là gì?

Mục lục

Định thức là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Định thức (determinant) là gì?

Định thức là gì?

Bạn đang xem: Định thức là gì?

Định thức (determinant) ký hiệu là │A│.

Định thức (determinant) ký hiệu là │A│. Định thức của ma trận A cấp n được định nghĩa là: │A│= Σij ± aijcij trong đó aij là phần tử trong hàng thứ i và cột thứ j và cij là phần phụ đại số. Dấu của biểu thức này được xác định như sau: dương (+) nếu i+j chẵn, âm (-) nếu i+j lẻ. Định thức thường được dùng để tính ma trận nghịch đảo và xác định hạng của ma trận.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các tính chất và phép biến đổi trên các hàng và các cột của định thức:

Cho ma trận A vuông cấp n:

1.Định thức của A bằng 0 nếu một trong các điều kiện sau xảy ra:

a. A có tất cả các phần tử trên một hàng (hoặc một cột) bằng 0;
b. A có hai hàng (hoặc hai cột) tỷ lệ;
c. Tổng quát: A có một hàng (hoặc một cột) là tổ hợp tuyến tính của các hàng (hoặc các cột) khác.

2.Trên các hàng và các cột của A có thể thực hiện các phép biến đổi sau:

a. Đổi chỗ hai hàng (hoặc hai cột) khác nhau thì định thức đổi dấu;
b. Nếu nhân hằng số a vào một hàng(hoặc một cột) của A thì định thức của ma trận cuối sẽ là a.det(A)
c. Nếu nhân một số a ≠0 vào một hàng (hoặc một cột) của A, và cộng hàng (hoặc cột) này vào một hàng (hoặc một cột) khác thì giá trị của định thức sẽ không đổi

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *