Tổng hợp

Độ lệch chuẩn là gì? Ý nghĩa của độ lệch chuẩn

Mục lục

Độ lệch chuẩn là gì? Ý nghĩa của độ lệch chuẩn

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Độ lệch chuẩn (standard deviation) là gì? Ý nghĩa của độ lệch chuẩn.

Độ lệch chuẩn là gì? Ý nghĩa của độ lệch chuẩn

Bạn đang xem: Độ lệch chuẩn là gì? Ý nghĩa của độ lệch chuẩn

Độ lệch tiêu chuẩn (standard deviation) là đại lượng thường được sử dụng để phản ánh mức độ phân tán của một biến số xung quanh số bình quân.

Độ lệch tiêu chuẩn là gì?

Độ lệch tiêu chuẩn (standard deviation) là đại lượng thường được sử dụng để phản ánh mức độ phân tán của một biến số xung quanh số bình quân. Nói cách khác, độ lệch chuẩn dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số. Có thể tính ra độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai. Nó được tính toán từ một mẫu các kết quả quan sát theo công thức:

S = √(∑((Xi – X)²/N-1)

Trong đó Xi là kết quả quan sát thứ i của mẫu, là số bình quân mẫu và N là số các kết quả quan sát. Số bình quân của độ lệch tiêu chuẩn (S2) được gọi là phương sai mẫu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ý nghĩa của độ lệch tiêu chuẩn

Độ lệch chuẩn đo tính biến động của giá trị mang tính thống kê. Nó cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình. Tính biến động cũng như độ lệch chuẩn sẽ cao hơn nếu giá đóng cửa và giá đóng cửa trên trung bình khác nhau đáng kể.

Nếu sự chênh lệch không đáng kể thì độ lệch chuẩn và tính biến động ở mức thấp. Sự đảo chiều xu thế tạo các vùng đáy hoặc đỉnh của thị trường được xác định thời cơ bằng các mức độ biến động cao. Những xu thế mới của giá sau thời kỳ thoái trào của thị trường (tức là giai đoạn điều chỉnh) thường được xác định thời cơ bằng những mức độ biến động thấp. Sự thay đổi đáng kể về dữ liệu giá đem lại giá trị độ lệch chuẩn cao và dữ liệu giá ổn định hình thành độ lệch chuẩn ở mức thấp.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *