Tổng hợp

Độ trễ chính sách là gì?

Mục lục

Độ trễ chính sách là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu độ trễ chính sách (policy lag) là gì?

Độ trễ chính sách là gì?

Bạn đang xem: Độ trễ chính sách là gì?

Độ trễ chính sách (policy lag) là sự chậm trễ giữa thời điểm một vấn đề kinh tế phát sinh và ảnh hưởng của một chính sách nhằm chống lại vấn đố kinh tế đó

Độ trễ chính sách là gì?

Độ trễ chính sách (policy lag) là sự chậm trễ giữa thời điểm một vấn đề kinh tế phát sinh, chẳng hạn như suy thoái hoặc lạm phát, và ảnh hưởng của một chính sách nhằm chống lại vấn đố kinh tế đó

Các loại độ trễ chính sách

Độ trễ điều chỉnh (administrative lag) là một trong những độ trễ thời gian ảnh hưởng tới hiệu quả của chính sách tiền tệ. Đó là khoảng thời gian từ khi nhận thức được sự cần thiết phải thực hiện chính sách tiền tệ cho đến khi thực thi chính sách tiền tệ. Độ trễ điều chỉnh là bộ phận của độ trễ trong và độ dài của nó phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của cơ quan hữu trách và vào việc họ cho rằng cần phải có thay đổi ngay lập tức hay phải có sự thay đổi lớn, lâu dài.

Độ trễ hành động (action lag) là độ trễ tính bằng khoảng thời gian từ lúc ra quyết định chính sách (đặc biệt trong kinh tế vĩ mô) cho đến khi thực hiện nó. Độ trễ này còn được gọi là độ trễ thực hiện, thường xuất hiện sau độ trễ quyết định và là thành tố của độ trễ trong.

Độ trễ nhận thức (recognition lag) là khoảng thời gian kể từ khi hiện tượng xuất hiện cho tới khi các nhà hoạch định chính sách nhận thức được nó. Ví dụ, độ trễ nhận thức là khoảng 6 tháng nếu nền kinh tế bước vào suy thoái vào đầu năm, nhưng mãi đến giữa năm các nhà hoạch định mới nhận thức được tình hình. Nó là thành tố của độ trễ trong.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *