Học TậpLớp 6

Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học (4 mẫu)

BNC.Edu.vn sẽ cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 6: Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học. 

Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học
Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học

Tài liệu bao gồm 4 đoạn văn mẫu lớp 6, hy vọng có thể giúp ích cho các bạn học sinh khi làm bài văn của mình.

Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 4 – 5 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một văn bản thông tin đã học (trong đoạn văn đó có sử dụng vị ngữ là cụm từ). Xác định vị ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó. 

Bạn đang xem: Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học (4 mẫu)

Mục lục

Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin – Mẫu 1

Văn bản “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập” của Bùi Đình Phong đã giúp tôi hiểu rõ quá trình Hồ Chủ tịch viết bản Tuyên ngôn Độc lập. Từ khi, Bác rời Pác Bó về Tân Trào để đề nghị Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ có được cuốn Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Cho đến khi Bác rời Tân Trào về Hà Nội để triệu tập các cuộc họp quan trọng, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, trao đổi và góp ý để sửa đổi cho bản thảo Tuyên ngôn độc lập. Bản Tuyên ngôn đã được hoàn thành sau một thời gian dài. Và đến ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Như vậy, bản Tuyên ngôn Độc lập đã có ý nghĩa vô cùng trọng đại với nhân dân và đất nước Việt Nam.

 • Câu văn: Bản Tuyên ngôn đã được hoàn thành sau một thời gian dài.
 • Vị ngữ là cụm từ động từ: đã được hoàn thành (động từ trung tâm: hoàn thành)

Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin – Mẫu 2

Văn bản “Diễn biến Chiến dịch Điện Phủ” đã giúp tôi nắm được những thông tin quan trọng về chiến dịch này. Các nội dung trong văn bản được trình bày ngắn gọn, khoa học. Nhan đề văn bản, cũng như đôi nét vắn tắt về bản chiến dịch đã cho tôi một cái nhìn tổng quan nhất về chiến dịch Điện Biên Phủ. Đặc biệt là diễn biến của chiến dịch gồm có ba phần đã được người viết trình bày theo sơ đồ khoa học, thông tin tóm lược nhất nên rất dễ nhớ. Sau khi đọc xong văn bản, tôi cảm thấy hiểu hơn về lịch sử của dân tộc.

 • Câu văn: Các nội dung trong văn bản được trình bày ngắn gọn, khoa học.
 • Vị ngữ là cụm động từ: được trình bày ngắn gọn, khoa học (động từ trung tâm: trình bày)

Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin – Mẫu 3

Văn bản “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập” giúp người đọc viết hiểu được quá trình viết bản Tuyên ngôn Độc lập của Bác. Từ khi Người rời Pác Bó về Tân Trào đề nghị Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ để có được cuốn Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Cho đến khi Bác rời Tân Trào về Hà Nội để triệu tập các cuộc họp quan trọng, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, trao đổi và góp ý để sửa đổi cho bản thảo Tuyên ngôn độc lập. Có thể thấy, bản Tuyên ngôn Độc lập đã được hoàn thành trong một trong thời gian dài. Phải đến ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Như vậy, Bản Tuyên ngôn đã có vai trò quan trọng đối với dân tộc.

 • Câu văn: Có thể thấy, bản Tuyên ngôn Độc lập đã được hoàn thành trong một trong thời gian dài.
 • Vị ngữ là cụm từ động từ: đã được hoàn thành trong một trong thời gian dài. (động từ trung tâm: hoàn thành)

Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin – Mẫu 4

Khi đọc văn bản “Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ”, chúng ta đã nắm được những thông tin quan trọng nhất về chiến dịch này. Nội dung trong văn bản trên được trình bày một cách ngắn gọn, khoa học. Đặc biệt là phần nhan đề, tóm tắt nội dung chính đã giúp người đọc có cái nhìn tổng quát hơn về chiến dịch này. Phần diễn biến được trình bày theo dạng sơ đồ. Từ đó, thông tin được truyền tải trở nên dễ nhớ hơn. Qua văn bản, có thể khẳng định rằng chiến dịch Điện Biên Phủ là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại với dân tộc Việt Nam.

 • Câu văn: Phần diễn biến được trình bày theo dạng sơ đồ.
 • Vị ngữ là cụm động từ: được trình bày theo dạng sơ đồ (động từ trung tâm: trình bày)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học (4 mẫu)

BNC.Edu.vn sẽ cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 6: Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học. 

Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học
Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học

Tài liệu bao gồm 4 đoạn văn mẫu lớp 6, hy vọng có thể giúp ích cho các bạn học sinh khi làm bài văn của mình.

Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 4 – 5 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một văn bản thông tin đã học (trong đoạn văn đó có sử dụng vị ngữ là cụm từ). Xác định vị ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó. 

Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin – Mẫu 1

Văn bản “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập” của Bùi Đình Phong đã giúp tôi hiểu rõ quá trình Hồ Chủ tịch viết bản Tuyên ngôn Độc lập. Từ khi, Bác rời Pác Bó về Tân Trào để đề nghị Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ có được cuốn Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Cho đến khi Bác rời Tân Trào về Hà Nội để triệu tập các cuộc họp quan trọng, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, trao đổi và góp ý để sửa đổi cho bản thảo Tuyên ngôn độc lập. Bản Tuyên ngôn đã được hoàn thành sau một thời gian dài. Và đến ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Như vậy, bản Tuyên ngôn Độc lập đã có ý nghĩa vô cùng trọng đại với nhân dân và đất nước Việt Nam.

 • Câu văn: Bản Tuyên ngôn đã được hoàn thành sau một thời gian dài.
 • Vị ngữ là cụm từ động từ: đã được hoàn thành (động từ trung tâm: hoàn thành)

Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin – Mẫu 2

Văn bản “Diễn biến Chiến dịch Điện Phủ” đã giúp tôi nắm được những thông tin quan trọng về chiến dịch này. Các nội dung trong văn bản được trình bày ngắn gọn, khoa học. Nhan đề văn bản, cũng như đôi nét vắn tắt về bản chiến dịch đã cho tôi một cái nhìn tổng quan nhất về chiến dịch Điện Biên Phủ. Đặc biệt là diễn biến của chiến dịch gồm có ba phần đã được người viết trình bày theo sơ đồ khoa học, thông tin tóm lược nhất nên rất dễ nhớ. Sau khi đọc xong văn bản, tôi cảm thấy hiểu hơn về lịch sử của dân tộc.

 • Câu văn: Các nội dung trong văn bản được trình bày ngắn gọn, khoa học.
 • Vị ngữ là cụm động từ: được trình bày ngắn gọn, khoa học (động từ trung tâm: trình bày)

Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin – Mẫu 3

Văn bản “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập” giúp người đọc viết hiểu được quá trình viết bản Tuyên ngôn Độc lập của Bác. Từ khi Người rời Pác Bó về Tân Trào đề nghị Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ để có được cuốn Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Cho đến khi Bác rời Tân Trào về Hà Nội để triệu tập các cuộc họp quan trọng, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, trao đổi và góp ý để sửa đổi cho bản thảo Tuyên ngôn độc lập. Có thể thấy, bản Tuyên ngôn Độc lập đã được hoàn thành trong một trong thời gian dài. Phải đến ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Như vậy, Bản Tuyên ngôn đã có vai trò quan trọng đối với dân tộc.

 • Câu văn: Có thể thấy, bản Tuyên ngôn Độc lập đã được hoàn thành trong một trong thời gian dài.
 • Vị ngữ là cụm từ động từ: đã được hoàn thành trong một trong thời gian dài. (động từ trung tâm: hoàn thành)

Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin – Mẫu 4

Khi đọc văn bản “Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ”, chúng ta đã nắm được những thông tin quan trọng nhất về chiến dịch này. Nội dung trong văn bản trên được trình bày một cách ngắn gọn, khoa học. Đặc biệt là phần nhan đề, tóm tắt nội dung chính đã giúp người đọc có cái nhìn tổng quát hơn về chiến dịch này. Phần diễn biến được trình bày theo dạng sơ đồ. Từ đó, thông tin được truyền tải trở nên dễ nhớ hơn. Qua văn bản, có thể khẳng định rằng chiến dịch Điện Biên Phủ là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại với dân tộc Việt Nam.

 • Câu văn: Phần diễn biến được trình bày theo dạng sơ đồ.
 • Vị ngữ là cụm động từ: được trình bày theo dạng sơ đồ (động từ trung tâm: trình bày)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close