Tổng hợp

Doanh thu là gì?

Mục lục

Doanh thu là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Doanh thu (revenue) là gì?

Doanh thu là gì?

Bạn đang xem: Doanh thu là gì?

Doanh thu (revenue) là khoản tiền mà doanh nghiệp nhận được khi bán hàng hóa và dịch vụ do nó sản xuất ra. Doanh thu được tính bằng cách lấy giá bán nhân với lượng hàng bán ra.

Doanh thu (revenue) là khoản tiền mà doanh nghiệp nhận được khi bán hàng hóa và dịch vụ do nó sản xuất ra. Doanh thu được tính bằng cách lấy giá bán nhân với lượng hàng bán ra.

Tiền thu nhập từ các hoạt động là bình thường đối với một công ty, doanh nghiệp hoặc công ty tư nhân. Đối với một số doanh nghiệp, chẳng hạn như sản xuất hoặc kinh doanh tạp hóa, phần lớn doanh thu là từ việc bán hàng hóa. Các doanh nghiệp dịch vụ như các công ty luật và cửa hàng cắt tóc nhận được hầu hết doanh thu của họ từ việc phục vụ các dịch vụ . Các doanh nghiệp cho vay và cho thuê như cho thuê xe hơi và ngân hàng nhận được phần lớn doanh thu từ phí và lãi do tài sản cho vay phát sinh từ các tổ chức, cá nhân khác.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Doanh thu từ hoạt động chính của doanh nghiệp được báo cáo là doanh thu, doanh số bán hàng hoặc doanh thu thuần. Điều này hàng trả lại lợi và chiết khấu sản phẩm dành cho thanh toán sớm hóa đơn. Hầu hết các doanh nghiệp cũng có doanh thu là ngẫu nhiên đối với các hoạt động chính của doanh nghiệp, chẳng hạn như tiền lãi kiếm được trên tiền gửi trong tài khoản tiền gửi. Những khoản trên được bao gồm trong doanh thu nhưng không bao gồm trong doanh thu thuần. Doanh thu bán hàng không bao gồm thuế doanh thu do doanh nghiệp thu.

Doanh thu khác (doanh thu phi hoạt động) là doanh thu từ các hoạt động ngoại vi (không phải cốt lõi). Ví dụ: một công ty sản xuất và bán ô tô sẽ ghi lại doanh thu từ việc bán ô tô là doanh thu “thông thường”. Nếu cùng một công ty đó cũng cho thuê một phần của một trong các tòa nhà của nó, nó sẽ ghi lại doanh thu đó là “doanh thu khác” và được ghi nhận riêng trên báo cáo thu nhập của mình để cho thấy rằng phần doanh thu này là từ một cái gì đó khác với hoạt động cốt lõi của của công ty. Sự kết hợp của tất cả các hệ thống tạo doanh thu của một doanh nghiệp được gọi là mô hình doanh thu.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *