Tổng hợp

Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Mục lục

Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYTđược chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT được lập ra để Phòng/Tổ Quản lý thu đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT với đại lý thu, Phòng/Tổ KH-TC. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 14/04/2017. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

BHXH……………………..….

BHXH…………………..….

Bạn đang xem: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Đại lý thu ………………..

Mẫu C17-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

ĐỐI CHIẾU BIÊN LAI THU TIỀN ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT

Số:……………………..

Lập ngày…. tháng…… năm……………

STT

Số biên lai

S tiền thu

Quyển số

S

Ngày

BHXH

BHYT

Tổng số

1

2

3

4

5

6

7 = 5 + 6

Tổng số tờ biên lai kèm theo: …….Tờ.

Tổng số tiền nộp: ……………………………………………….

(Bằng chữ: ……………………………………………..………….)

Đại lý thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ
họ tên)

Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP

Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu C17-TS)

a) Mục đích: để Phòng/Tổ Quản lý thu đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT với đại lý thu, Phòng/Tổ KH-TC.

b) Trách nhiệm lập: Phòng/Tổ Quản lý thu cơ quan BHXH.

c) Thời gian lập: khi có phát sinh.

d) Căn cứ lập: căn cứ biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT của đại lý thu hoặc Phòng/Tổ KH-TC.

đ) Phương pháp lập: ghi đầy đủ các nội dung, tiêu thức trên đối chiếu.

e) Sau khi lập xong, thực hiện ký xác nhận, ghi rõ họ tên

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *