Tổng hợp

Đơn vị ích lợi là gì?

Mục lục

Đơn vị ích lợi là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Đơn vị ích lợi (util) là gì?

Đơn vị ích lợi là gì?

Bạn đang xem: Đơn vị ích lợi là gì?

Đơn vị ích lợi (util) là đại lượng giả dịnh để đo ích lợi thu được từ việc tiêu dùng một hàng hóa hay dịch vụ.

Đơn vị ích lợi (util) là đại lượng giả định để đo ích lợi thu được từ việc tiêu dùng một hàng hóa hay dịch vụ. Các nhà kinh tế trước đây tin rằng cảm giác thỏa mãn chủ quan (gọi là ích lợi) của người tiêu dùng hàng hóa, chẳng hạn uống một cốc cà phê, có thể đo được bằng số đếm (ví dụ bằng 1, 2, 5). Đơn vị cơ bản hay thước đo để tính số ích lợi như vậy được gọi là đơn vị ích lợi. Vì người ta chưa bao giờ đo được số ích lợi nhờ một cái thước như vậy, nên việc phân tích nó chỉ có ý nghĩa hạn chế về mặt lý thuyết.

Trong kinh tế học hiện đại, khái niệm này ít được sử dụng. Tuy nhiên, đôi khi người ta cũng sử dụng nó theo nghĩa chung hơn để xác định một mức ích lợi nào đó, đặc biệt khi thẩm định tác động xã hội của các dự án công cộng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *