Tổng hợp

Đơn vị thâm hụt là gì? Đơn vị thặng dư là gì?

Mục lục

Đơn vị thâm hụt là gì? Đơn vị thặng dư là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Đơn vị thâm hụt (deficit unit) là gì? Đơn vị thặng dư (surplus unit) là gì?

Đơn vị thâm hụt là gì? Đơn vị thặng dư là gì?

Bạn đang xem: Đơn vị thâm hụt là gì? Đơn vị thặng dư là gì?

Đơn vị thâm hụt (deficit unit) là những đơn vị kinh tế không thể lấy thu bù chi trong một thời kỳ nhất định.

Đơn vị thâm hụt (deficit unit) là những đơn vị kinh tế không thể lấy thu bù chi trong một thời kỳ nhất định. Vì vậy, những đơn vị này phải vay nợ hoặc nhận tín dụng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đơn vị thặng dư (surplus unit) là một đơn vị kinh tế có thu nhập lớn hơn hoặc bằng chi tiêu tiêu dùng trong khoảng thời gian. Một đơn vị chi tiêu thặng dư kiếm được nhiều hơn họ cần chi cho nhu cầu cơ bản và do đó có tiền còn lại để đầu tư vào nền kinh tế thông qua hình thức mua hàng hóa, đầu tư hoặc cho vay. Một đơn vị chi tiêu thặng dư có thể là một hộ gia đình, kinh doanh, hoặc bất kỳ thực thể nào khác mà làm nhiều hơn chi tiêu cho mục đích duy trì chính nó.

Ngược lại với một đơn vị chi tiêu thặng dư là một đơn vị chi tiêu thâm hụt, mà chi tiêu nhiều hơn nó làm và phải vay từ các đơn vị dư thừa để duy trì. Khi một thực thể là một đơn vị chi tiêu thặng dư hoặc thâm hụt, nó không phải duy trì trạng thái đó mãi mãi. Một đơn vị chi tiêu thâm hụt có thể trở thành một đơn vị chi tiêu thặng dư nếu nó bắt đầu tạo thêm thu nhập, bao gồm các chi phí cơ bản của nó, và trả hết tất cả các thâm hụt của chính nó từ một giai đoạn trước đó.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *