Tổng hợp

Đơn vị tính toán là gì?

Mục lục

Đơn vị tính toán là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Đơn vị tính toán (unit of account) là gì?

Đơn vị tính toán là gì?

Bạn đang xem: Đơn vị tính toán là gì?

Đơn vị tính toán (unit of account) là thuộc tính hay chức năng của tiền cho phép mọi người sử dụng nó để tính toán và ghi chép giá trị của hàng hóa, dịch vụ, tài sản và các giao dịch tài chính.

Đơn vị tính toán (unit of account) là thuộc tính hay chức năng của tiền cho phép mọi người sử dụng nó để tính toán và ghi chép giá trị của hàng hóa, dịch vụ, tài sản và các giao dịch tài chính. Đơn vị tính toán có thể mang hình thức một vật cụ thể, ví dụ những đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, hoặc một tìa sản vô hình nằm trong sổ sách kế toán, chẳng hạn Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR)

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đơn vị tính toán (unit of account) trong kế toán tài chính đề cập đến các từ được sử dụng để mô tả các tài sản và nợ cụ thể được báo cáo trong báo cáo tài chính thay vì các đơn vị được sử dụng để đo lường chúng. Tức là, đơn vị tính toán đề cập đến đối tượng nhận dạng hoặc hiển thị trong khi đơn vị đo lường đề cập đến công cụ đo lường nó. Đơn vị đo lường và đơn vị tính toán đôi khi được coi là từ đồng nghĩa trong kế toán tài chính và kinh tế. Đơn vị đo lường trong kế toán tài chính là đơn vị tiền tệ được sử dụng.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *