Tổng hợp

Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu mẫu Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài theo luật hôn nhân và gia đình.

Related Articles

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——–

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

(dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)

Bạn đang xem: Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Kính gửi:…(tên cơ quan đại diện)……..nước CHXHCN Việt Nam tại……..

Tên tôi là:………………………………………Nam (nữ)……………………………………………………..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:………………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………………………………………………………………..

Hộ chiếu (Giấy chứng minh nhân dân) số………………………………………………………………..

ngày cấp……. ngày hết hạn……………………………………………………………………………………

Nơi cấp hộ chiếu:……….. Cơ quan cấp hộ chiếu………………………………………………………..

Cơ quan cử đi nước ngoài:…………………………………………………………………………………….

Tôi đã………..(công tác, học tập, lao động,…)…tại…………….từ ngày ……tháng…..năm…… đến ngày….. tháng…. năm……. Trong thời gian đó, tôi không đăng ký kết hôn tại………..(tên cơ quan đại diện)…. nước CHXHCN Việt Nam cũng như tại các cơ quan của nước………………….

Đề nghị…….(tên cơ quan đại diện)…..nước CHXHCN Việt Nam tại……………………….. cấp Giấy xác nhận tôi chưa đăng ký kết hôn trong thời gian cư trú tại nước……………………..từ ngày……………………… đến ngày………………….

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.

Làm tại…… ngày….. tháng….. năm…..
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận:

—————————————————————-

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *