Tổng hợp

Đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên

Mục lục

Đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN MẤT THẺ SINH VIÊN

Kính gửi: – Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên

– Khoa/ Viện ………………………………… Trường …………

Bạn đang xem: Đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên

Tên em là :………………………….…………………….…Số hiệu SV:……………………………………

Ngày sinh :…………………………………………………………Nam/ Nữ:……….…………….…………..

Hộ khẩu TT :…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………..Huyện:……………………………………..Tỉnh:……………………….

Lớp :……………………..……Khóa:…………………………….Khoa:………………………………………..

Em đã làm mất thẻ sinh viên, kính mong Nhà trường chứng nhận cho em để thuận lợi làm các thủ tục liên quan. Em xin cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vấn đề nào xảy ra.

Xin chân thành cảm ơn !

……., ngày……tháng ……năm 20……

Cán bộ quản ngành nhận đơn

Xác nhận Khoa/ Viện

Sinh viên

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *