Tổng hợp

Đơn xin đăng ký dạy thêm trong nhà trường

Mục lục

Đơn xin đăng ký dạy thêm trong nhà trường

Đơn xin đăng ký dạy thêm trong nhà trường là mẫu đơn được cá nhân giáo viên lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để xin được đăng ký dạy thêm tại trường.

Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thời gian và địa điểm đăng ký dạy thêm, môn học đăng ký dạy. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Đơn xin đăng ký dạy thêm trong nhà trường – Mẫu 01

PHÒNG GD- ĐT ……………….
TRƯỜNG: ……………….

Bạn đang xem: Đơn xin đăng ký dạy thêm trong nhà trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM NĂM HỌC 20… – 20….

Tôi tên :……………………………………

Ngày sinh :…………….Giới tính :………

Hiện ở tại:………………………………….

Giáo viên dạy môn : ……………………

Nơi công tác:……………………………

Sau khi nghiên cứu các văn bản: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành Quy định dạy thêm học thêm; Quyết định số:………../QĐ-UBND ngày ……… của UBND tỉnh ……… về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh …..; Công văn số……/LS-GDĐT-TC ngày 30/08/2016 về hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm năm 20…-20…của trường ………….., tôi làm đơn đăng ký tham gia dạy thêm các lớp :…..,…

Nếu được tham gia dạy thêm trong nhà trường, tôi xin cam kết :

1. Thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm đã nêu ở trên.

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định.

…………., ngày…tháng…năm…

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị

Người đăng ký dạy thêm

Đơn xin đăng ký dạy thêm trong nhà trường – Mẫu 02

PHÒNG GD- ĐT ……………….
TRƯỜNG: ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG

(Dành cho giáo viên)

Kính gửi: Cơ sở dạy thêm trường ………………

Tôi tên: ………….. Ngày sinh:…………………..

Chức vụ:………………………………………………..

Chuyên ngành đào tạo:

Sau khi nghiên cứu Quyết định số …………… ngày…tháng…năm… của Ủy ban nhân dân tỉnh ………. ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh …………

Tôi làm đơn đăng ký dạy thêm tại cơ sở dạy thêm Trường………….

Môn dạy thêm:……………………………………….

Dạy thêm lớp:………………………………………..

Hình thức dạy thêm (Luyện thi ĐH-CĐ, ôn thi tốt nghiệp,…):

Tôi cam kết sẽ thực hiện dạy thêm đúng theo quy định của Ngành và của cơ sở tổ chức dạy thêm.

…………., ngày…tháng…năm…

Xác nhận của Thủ trưởng
(Nhận xét về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn)

Người đăng ký dạy thêm

Đơn xin đăng ký dạy thêm trong nhà trường – Mẫu 03

PHÒNG GD- ĐT ……………….
TRƯỜNG: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN XIN QUẢN LÝ HỌC SINH HÈ

Kính gửi: – Phòng GD&ĐT huyện ………………

– Ban giám hiệu trường …………………………

Tên tôi là: …………………………………………

Chức vụ: ………………………………………….

Nơi công tác: ……………………………………

Hiện nay trong thời gian nghỉ hè, một số phụ huynh học sinh có đơn đề nghị giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức quản lý học sinh trong hè nhằm ôn tập kiến thức và rèn kỹ năng sống cho các cháu.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị phòng GD&ĐT và nhà trường cho tôi được quản lý các cháu giúp các bậc phụ huynh. Nếu được phòng GD&ĐT và nhà trường nhất trí, tôi xin hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

….ngày ….tháng ….năm……

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin đăng ký dạy thêm trong nhà trường – Mẫu 04

PHÒNG GD- ĐT ……………….
TRƯỜNG: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

Kính gửi: Ban giám Hiệu trường: ……………………..

Tên tôi là: ……………….giáo viên lớp……….trường……..

Hè năm nay ……tôi được biết nhà trường có tổ chức cho giáo viên và học sinh trong trường dạy và học hè. Xét thấy bản thân tôi có thể sắp sếp được thời gian để tham gia việc dạy học hè tại trường. Vì vậy tôi làm đơn này kính mong Ban giám Hiệu nhà trường tạo điều kiện cho tôi được tham gia làm hè. Thời gia đăng ký tháng … và tháng …. năm …..

Nếu được tham gia làm hè tại Nhà trường trong thời gian đăng ký trên tôi xin cam đoan sẽ chấp hành theo đúng nội quy, quy định của Nhà trường đề ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

….ngày ….tháng ….năm……

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *