Tổng hợp

Đơn xin giao đất

Đơn xin giao đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

….ngày…tháng….năm…

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

Bạn đang xem: Đơn xin giao đất

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn………………………………

1. Tên tổ chức xin giao đất:…………………………

2. Văn bản thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………………………..

3. Địa chỉ trụ sở chính:………………………..

4. Địa chỉ liên hệ:………………………..

Điện thoại:………………………..

5. Địa điểm khu đất xin giao:………………………..

6. Diện tích (m2):………………………..

7. Mục đích sử dụng (năm, nếu có thời hạn):………………………..

8. Mục đích sử dụng:………………………..

9. Phương thức trả tiền (nếu có):………………………..

10. Cam kết:………………………..

– Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

– Trả tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn (nếu có);

– Các cam kết khác (nếu có):

BNC.Edu.vn biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *