Tổng hợp

Đơn xin học tại nơi cư trú do dịch Covid-19

Đơn xin học tại nơi cư trú do dịch Covid-19

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 17/08/2021 Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19.

Theo đó, các em cũng cần viết đơn xin học tại nơi cư trú do dịch Covid-19, rồi xin chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ, sau đó nộp lên nhà trường để xin học tập trong thời gian dịch Covid-19 tại nơi cư trú. Vậy mời các bạn cùng theo dõi và tải đơn xin học tại đây:

Đơn xin học tại nơi cư trú năm 2021 – 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Đơn xin học tại nơi cư trú do dịch Covid-19

ĐƠN XIN HỌC
(Dành cho học sinh xin học tập trong thời gian dịch Coid-19 tại nơi cư trú)

Kính gửi: – Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo …………………………………..

– Ông (bà) thủ trưởng đơn vị trí

Họ tên cha, mẹ hoặc người giám hộ:………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ đang cư trú:………………………………………………………………………………..

Xin học cho học sinh : ……………………………………………………………………………

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ đang cư trú:…………………………………………………………………………………

Là học sinh lớp ……. Hệ…….. . Ban…………..năm học ………

Trường…………………………………………………Tỉnh (thành phố)…………………………

Lý do: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh đã di chuyển về cư trú không kịp trở lại trường cũ để bắt đầu năm học 2021 – 2022

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Xin trân trọng cảm ơn.

……, ngày … tháng…. năm 2021

(Cha mẹ hoặc người giám hộ ký và ghi họ tên)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *