Tổng hợp

Đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

Mục lục

Đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
ĐỂ ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ……………

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & CÔNG TÁC SINH VIÊN

Bạn đang xem: Đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

Họ tên tôi là :…………………………………………………………………………………..

Mã số sinh viên:…………………………..

Khóa : ………………………………..Lớp học cũ: …………………………………………

Thuộc Khoa/Viện : …………………………………………………………………………….

Nay xin được nghỉ học nghỉ học để làm thủ tục đi học nước ngoài theo nguồn học bổng …………………………………………..từ tháng ………năm………..

Tôi xin cam đoan tuân theo mọi quy định của Nhà trường về việc làm thủ tục nghỉ học và rút hồ sơ sinh viên.

…………., ngày………tháng…….năm 20 . .

Ý kiến của phụ huynh sinh viên Sinh viên làm đơn

(ký tên)

Xác nhận của Chính quyền địa phương

Lưu ý: Đơn kèm theo Bản sao quyết định cấp học bổng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *