Tổng hợp

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Mục lục

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn cho học sinh, sinh viên là biểu mẫu được sử dụng phổ biến trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và Đại học.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn được lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền nơi học sinh, sinh viên đăng ký thường trú để xin được xác nhận gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống.  Việc xin xác nhân hoàn cảnh khó khăn của chính quyền để những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hưởng những hỗ trợ từ Nhà nước cũng như cá tổ chức cá nhân trong xã hội như:

  • Vay vốn cho con em học tập
  • Xin giảm tiền viện phí khi đi chữa bệnh
  • Xin giảm tiền học phí cho con em khi đang đi họ
  • Xin sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân.
  • Vay vốn để sản xuất, kinh doanh, vay vốn ngân hàng.

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân……………………………………………………………………

1. Tôi tên là:…………………….. Ngày sinh:…………………………………………………

2. Quê quán:……………………………………………………………………………………….

3. Hiện đang là : ……………………………………………………………………….

MSSV:………………………………………………… Lớp:……………………………………..

4. Kết quả học tập học kì ………. Điểm HT:………….. Điểm RL:…………………….

5. Địa chỉ gia đình:……………………………………………………………………………….

6. Số ĐT cá nhân:…………………… Số ĐT Gia đình:…………………………………

7. Nơi trọ học:……………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

8. Gia đình tội thuộc diện: Chính sách ☐ Vùng sâu ☐

Họ tên Cha: ……………………………………Tuổi:……………………………………………

Làm gì? Ở đâu?………………………………………………………………………………….

Họ tên Mẹ:……………………………………… Tuổi:…………………………………………..

Làm gì? Ở đâu?…………………………………………………………………………………..

Khác (Cha mẹ ly thân, ly dị…):……………………………………………………………….

(Nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? Nếu là thương binh thì ghi rõ hạng thương binh)

9. Gia đình có anh chị em (kể cả tôi)

Họ tên anh chị em ruột, tuổi, làm gì, ở đâu?

1……………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………………………..

4………………………………………………………………………………………………………..

10. Nhà tôi có m2 đất trồng (nuôi)

11. Gia đình có: Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)

12. Thu nhập bình quân của gia đình đồng/tháng

13. Bản thân tôi: Thu nhập đồng/tháng (nếu có)

14. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn….)

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp trên xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi là thật sự khó khăn và những điều tôi khai trên đây là đúng sự thật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn cho sinh viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: UBND xã, (phường):………………………

1. Tôi tên là:……………………………………………….Sinh ngày:…………………………….

2. Quê quán:………………………………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ (tạm trú): ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Hiện là sinh viên lớp:…………….Khoa ………….…., Trường ……………………………..

5. Mã số sinh viên:…………………………………………………………………………………………

6. Điểm trung bình học kỳ………………………………,………………..……..điểm.

Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

7. Gia đình thuộc diện:

– Chính sách: …………

– Vùng sâu: …………

– Hộ nghèo: …………

Cha:………………………………………tuổi, hiện ở tại:………………………………………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………

Mẹ:……………………………………….tuổi, hiện ở tại:………………………………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………

Khác (Cha mẹ ly thân,ly dị…):……………………………………………………………………………

(Nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? Nếu là thương binh thì ghi rõ hạng thương binh)

8. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi).

Người lớn nhất……….tuổi,

Người nhỏ nhất…………tuổi.

Số người còn đang đi học: Cấp 1:…………, Cấp 2:……..…, Cấp 3:…………, Đại học…..…

9. Nhà tôi có ………m2 đất trồng (nuôi)….. …….…………………………………………………..

10. Gia đình có………….Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….……………………………………

11. Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng

12. Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)

13. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn….)………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp trên xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi là thật sự khó khăn và những điều tôi khai trên đây là đúng sự thật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……,ngày…tháng…năm 20….

Xác nhận của chính quyền địa phương

Người làm đơn

Đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn để xin học bổng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã ……………………………………………

Tôi tên: ……………………………………………….., sinh năm ………..

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Là ………………………… của em, sinh ngày …../…../……, hiện đang học lớp ….., năm học 20…….-20…… tại trường………………

Gia đình tôi (nêu cụ thể hoàn cảnh)

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến UBND xã ……………………………. xem xét và xác nhận hoàn cảnh gia đình tôi thuộc diện khó khăn.

Lý do xin xác nhận: Để làm căn cứ xét chọn trao học bổng và các chế độ khác của trường cho

Rất mong UBND xã xem xét và xác nhận cho gia đình tôi.

Tôi thành thật cảm ơn.

  ……., ngày ….. tháng …… năm 20…..
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ NGƯỜI LÀM ĐƠN

Cách viết đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn là biểu mẫu hành chính vì thế các nội dung được trình bày rất đầy đủ nhưng cũng rất ngắn gọn và khoa học, bao gồm các thông tin cá nhân rất dễ trình bày.

Trong nội dung đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn thì có một số nội dung chính như sau:

Phần “kinh gửi”: SV ghi UBND xã, phường nơi mình có hộ khẩu thường trú trước khi vào đại học.

1. Ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm, sinh.

2. Ghi rõ số nhà, ấp, xã, phường, quận, huyện, tỉnh nơi mình có hộ khẩu thường trú trước khi vào đại học.

3. Ghi rõ số nhà, đường, phường… nơi mình đang tạm trú để đi học ĐH.

4. Ghi rõ trên lớp, khóa (VD: Cơ khí K25).

5. Ghi rõ mã số sinh viên của mình.

6. Có thể để trống khi xác nhận ở địa phương. Phải ghi rõ và chính xác điểm trung bình của mình trong học kỳ được xét.

7. Đánh dấu ü vào ô tương ứng, có giấy chứng nhận (gia đình thuộc diện gì) của chính quyền địa phương càng tốt.

8. 9: Ghi đúng tuổi, chỗ ở hiện tại (nơi có hộ khẩu thường trú), nghề nghiệp. Nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? nếu là thương binh thì ghi rõ hạn thương binh (kèm bản sao các giấy chứng nhận nằm viện, thương binh)

10. Trình bày thêm những vấn đề của Cha, Mẹ (nếu có) gây khó khăn cho bản thân mình trong sinh hoạt và học tập như: Cha, mẹ ly thân, li dị, thường đánh nhau…

11. Ghi đúng, đủ số anh em trong gia đình, kể cả mình, tuổi hoặc năm sinh của người lớn nhất và nhỏ nhật, máy trai, mấy gái.

12. Ghi rõ số người đang đi học theo từng cấp.

13. Ghi diện tích đất hiện có (VD: 2000m trồng lúa 3 vụ, 3000m trồng cây ăn trái (nhãn), 500m làm nhà ở, 10.000m dùng để cho thuê…)

14. Nếu có buôn bán thì ghi rõ buôn bán gì (tạp hoá, kim khí, điện máy, đồ gia dụng, rau cải…)

15. Ghi thu nhận bình quân của cả gia đình bao nhiêu đồng trên tháng.

16. Ghi công việc làm thêm ngoài giờ học nếu có của bản thân mình, VD: gia sư, nhân viên phục vụ quán ăn, nhà hàng, nhân viên tiếp thị…, thu nhập bao nhiêu mỗi tháng.

17. Ghi lý do xin xác nhận để làm gì, VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng Nguyễn Trường Tộ do Trường ĐHCT cấp.

Nếu không có điều kiện về quê, SV có thể ghi đầy đủ, ký tên vào đơn rồi gởi qua đường bưu điện về cho người nhà, đại diện phụ huynh SV ký tên rồi mang đến chính quyền địa phương xác nhận sau đó chuyển lại cho sinh viên.

Mỗi giấy xác nhận chỉ có giá trị trên bản chính theo thời gian xác định do Ban Chủ nhiệm Khoa quyết định (thời gian này có gi trên mẫu đơn)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *