Tổng hợp

Dự toán vốn đầu tư là gì?

Mục lục

Dự toán vốn đầu tư là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Dự toán vốn đầu tư (Capital budgeting) là gì?

Dự toán vốn đầu tư là gì?

Bạn đang xem: Dự toán vốn đầu tư là gì?

Dự toán vốn đầu tư (capital budgeting) là quá trình phân bổ những nguồn vốn có thể sử dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư.

Dự toán vốn đầu tư (capital budgeting) là quá trình phân bổ những nguồn vốn có thể sử dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư.

Người ta sử dụng nhiều phương pháp phục vụ cho mục đích này. Có những phương pháp kế toán truyền thống như phương pháp thời kỳ hoàn vốn và tỷ lệ hoàn vốn của đầu tư, nhưng không được các nhà kinh tế đánh giá cao. Họ khuyến nghị nên sử dụng những phương pháp như giá trị hiện tại ròng và tỷ suất hoàn vốn nội bộ dựa trên việc phân tích dòng tiền mặt được chiết khấu. Các phương pháp kế toán truyền thống không được ưu chuộng vì chúng không làm rõ dòng tiền mặt được tạo ra từ dự án đầu tư. Quá trình dự toán vốn đầu tư được nhiều tổ chức thực hiện bằng những phương pháp khác nhau và đem lại những kết quả khác nhau.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *