Tổng hợp

Đường cung lao động ngả về phía sau là gì?

Mục lục

Đường cung lao động ngả về phía sau là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu đường cung lao động ngả về phía sau (backward bending supply curve of labour) là gì?

Đường cung lao động ngả về phía sau là gì?

Bạn đang xem: Đường cung lao động ngả về phía sau là gì?

Đường cung lao động ngả về phía sau (backward bending supply curve of labour) là mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa cung về lao động và tiền lương thực tế khi tiền lương thực tế vượt quá một mức nhất định

Đường cung lao động ngả về phía sau (backward bending supply curve of labour) là mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa cung về lao động và tiền lương thực tế khi tiền lương thực tế vượt quá một mức nhất định, nếu trục hoành là lượng cung về lao động và trục tung là tiền lương).

Mối quan hệ này có thể coi là trường hợp đơn giản của tình huống trong đó hiệu ứng thu nhập mang dấu âm, còn hiệu ứng thay thế mang dấu dương (theo một cách tính nào đố đối với cung). Nếu mức cung lao động được tính theo giờ chắc chắn đường cung sẽ ngả về phía sau.

Mặc dù mới nhìn qua chúng ta có thể nghĩ rằng số giờ lao động phần lớn chịu ảnh hưởng của các yếu tố thể chế hình thành trong quá trình tạo lập công đoàn và cơ sở pháp lý, nhưng thực ra chính các yếu tố thể chế mới biểu thị sở thích của lực lượng lao động.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *