Tổng hợp

Đường đầu tư (investment schedule) là gì?

Mục lục

Đường đầu tư (investment schedule) là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Đường đầu tư (investment schedule) là gì?

Đường đầu tư (investment schedule) là gì?

Bạn đang xem: Đường đầu tư (investment schedule) là gì?

Đường đầu tư (investment schedule) là đường mô tả mối quan hệ giữa mức đầu tư và sản lượng hay thu nhập quốc dân.

Đường đầu tư (investment schedule) là đường mô tả mối quan hệ giữa mức đầu tư và sản lượng hay thu nhập quốc dân. Trong mô hình xác định sản lượng cân bằng, nhu cầu đầu tư được coi là đại lượng không đổi, độc lập với thu nhập, chỉ phụ thuộc vào kỳ vọng của các nhà kinh doanh. Vì vậy, đường đầu tư là đường nằm ngang. Tuy nhiên, nếu tính đến sự phụ thuộc của nhu cầu đầu tư vào thu nhập, đường đầu tư sẽ có độ dốc dương như trong hình. Sự phụ thuộc của nhu cầu đầu tư vào thu nhập phát sinh từ hai yếu tố: (1) khi sản lượng tăng, mức hao mòn tài sản cố định cũng tăng và nhu cầu đầu tư thay thế phải tăng để giữ cho khối lượng tư bản không bị giảm sút; (2) sự gia tăng sản lượng làm cho nhu cầu đầu tư phái sinh tăng, vì mức cầu cao hơn buộc các doanh nghiệp phải đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và tăng thêm hàng tồn kho.

            Hình: Đường đầu tư

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân) 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *