Tổng hợp

Đường nhập khẩu trong kinh tế học là gì?

Mục lục

Đường nhập khẩu trong kinh tế học là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Đường nhập khẩu (import schedule) là gì?

Đường nhập khẩu trong kinh tế học là gì?

Bạn đang xem: Đường nhập khẩu trong kinh tế học là gì?

Đường nhập khẩu (import schedule) là đường biểu thị mối quan hệ giữa thu nhập quốc dân và tỷ trọng thu nhập được chi ra cho hàng nhập khẩu.

Đường nhập khẩu (import schedule) là đường biểu thị mối quan hệ giữa thu nhập quốc dân và tỷ trọng thu nhập được chi ra cho hàng nhập khẩu. Độ dốc của đường nhập khẩu bằng khuynh hướng nhập khẩu cận biên.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nhập khẩu là một trong hai hoạt động cấu thành ngoại thương. Có thể hiểu đó là việc mua hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài về phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng trong nước hoặc tái sản xuất nhằm mục đích thu lợi. Nhập khẩu thể hiện sự phụ thuộc gắn bó lẫn nhau giữa nền kinh tế của một quốc gia với nền kinh tế thế giới. Hiện nay khi các nước đều có xu hướng chuyển từ đối đầu sang đối thoại, nền kinh tế quốc gia đã hòa nhập với nền kinh tế thế giới thì vai trò của nhập khẩu đã trở nên vô cùng quan trọng.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *