Tổng hợp

Đường thuế là gì?

Mục lục

Đường thuế là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu đường thuế (taxation schedule) là gì?

Đường thuế là gì?

Bạn đang xem: Đường thuế là gì?

Mức thu về thuế tiêu dùng lớn hơn khi mức chi tiêu tăng lên 

Đường thuế (taxation schedule) là đường biểu thị mối quan hệ giữa tổng nguồn thu từ thuế và quy mô thu nhập quốc dân. Khi áp dụng thuế lũy tiến, đường này có độ dốc dương – hàm ý mức thu về thuế tăng khi mức thu nhập tăng. Tương tự, mức thu về thuế tiêu dùng lớn hơn khi mức chi tiêu tăng lên 

Đường thuế T = T + tY là đường dốc lên. Điều này hàm ý tổng nguồn thu từ thuế tăng khi thu nhập tăng. Khi thu nhập tăng từ 0 lên Y1, tổng nguồn thu từ thuế tăng từ T lên T1. ­Cần chú ý rằng T1/Y­1 chính là khuynh hướng đánh thuế bình quân (APT) và ΔT/ΔY chính là khuynh hướng đánh thuế cận biên (MPT)

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *