Tổng hợp

Đường tiết kiệm là gì?

Mục lục

Đường tiết kiệm là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu đường tiết kiệm (savings schedule) là gì?

Đường tiết kiệm là gì?

Bạn đang xem: Đường tiết kiệm là gì?

Đường tiết kiệm (savings schedule) là đường biểu diễn mối quan hệ giữa tiết kiệm và thu nhập.

Đường tiết kiệm là gì?

Đường tiết kiệm (savings schedule) là đường biểu diễn mối quan hệ giữa tiết kiệm và thu nhập.

Trong mô hình đơn giản về vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân, toàn bộ tiêu dùng và tiết kiệm được gán cho các hộ gia đình. Khi thu nhập sử dụng thấp, các hộ gia đình có thể tiêu dùng nhiều hơn mức thu nhập hiện tại của họ và phải sử dụng của cải hoặc đi vay (gọi là giảm của cải). Khi thu nhập cá nhân sử dụng cao hơn, họ chỉ tiêu dùng một phần thu nhập hiện tại và tiết kiệm phần còn lại.

Độ dốc của đường tiết kiệm bằng khuynh hướng tiết kiệm cận biên (thường ký hiệu là MPS hoặc s)

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *