Tổng hợp

Epithelium là gì?

Epithelium là gì?

Epithelium là biểu mô, lớp bao bọc bên ngoài cơ thể và lót các cấu trúc rỗng trừ mạch máu, mạch bạch huyết. Biểu mô có nguồn gốc từ ngoại bì và nội bì, gồm hình dẹp, hình hộp và hình trụ.

Epithelium /ˌep.ɪˈθiː.li.əm/: biểu mô.

A layer of cells covering all the surfaces of the body except the interior of blood and lymph vessels.

Bạn đang xem: Epithelium là gì?

Epithelium là gì?, saigonvina Một lớp tế bào bao phủ tất cả các bề mặt của cơ thể ngoại trừ bên trong các mạch máu và bạch huyết.

Ex: His kidneys are shutting down due to the direct toxicity to the proximal tubule epithelium.

Thận của cậu ấy đang hỏng dần do độc tính đã tác động trực tiếp tới các biểu mô tế bào.

Ex: A dog’s olfactory epithelium is 20 times bigger than your puny human one.

Biểu mô khứu giác của loài chó lớn hơn 20 lần so với ở người.

Ex: When odor molecules hit the back of your nose, they get stuck in a layer of mucus covering the olfactory epithelium.

Khi các phân tử mùi đi vào phía sau mũi, chúng dính vào lớp chất nhầy được bao bọc bởi biểu mô khứu giác.

Ex: The pathology from the rectal bleed showed traces of nasal epithelium.

Máu ở trực tràng cho thấy dấu vết của biểu mô ở mũi.

Ex: Those scents hit your olfactory epithelium and tell your brain a lot about what you’re eating.

Những mùi hương này va chạm với biểu mô khứu giác và làm cho bộ não biết rất nhiều thứ về những gì bạn đang ăn.

Ex: However, the retina shrank only by about 1% relative to the pigment epithelium so this does not seem to be the case.

Tuy nhiên, võng mạc co lại chỉ khoảng 1% so với biểu mô sắc tố vì vậy điều này dường như không phải là trường hợp.

Ex: Some cells with a morphology very similar to macrophages were found in the epithelium of seminiferous tubules of immunodeficient mice.

Một số tế bào có hình thái rất giống với đại thực bào đã được tìm thấy trong biểu mô của ống dẫn tinh loài chuột suy giảm miễn dịch.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết epithelium là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *