Tổng hợp

Explicit và implicit nghĩa là gì

Explicit và implicit nghĩa là gì

Đây là hai tính từ mang ý nghĩa trái ngược nhau. Explicit ám chỉ sự rõ ràng, thẳng thắn trong khi implicit lại hàm ý những biểu thị ngấm ngầm, không rõ ràng.

Explicit (adj) /ɪkˈsplɪs.ɪt/: rõ ràng, thẳng thắn, không che giấu hoặc ngụ ý điều gì, về người hay lời nói.

Explicit thường ám chỉ lời nói rõ ràng và thẳng thắn.

Explicit và implicit nghĩa là gì, saigonvina Ex: He gave me explicit directions on how to get there.

Bạn đang xem: Explicit và implicit nghĩa là gì

Anh ta cho tôi những chỉ dẫn rõ ràng để đi tới đó.

Ex: She was very explicit about what she thought was wrong with the plans.

Cô ấy rất rõ ràng về những gì mà cô ấy nghĩ là sai đối với kế hoạch.

Ex: I wasn’t aware that I would be paying. You certainly didn’t make it explicit.

Tôi không hề biết về việc mình sẽ phải trả tiền. Chắc chắn là bạn đã không nói rõ về điều đó.

Implicit (adj) /ɪmˈplɪs.ɪt/: ngấm ngầm, không rõ ràng.

Ex: He is an implicit threat to me.

Anh ấy là một mối đe dọa ngầm đối với tôi.

Ex: Implicit in the poem’s closing lines are the poet’s own religious doubts.

Ẩn ý trong những dòng thơ cuối là những nghi ngờ về tôn giáo của chính nhà thơ.

Ex: He interpreted her comments as an implicit criticism of the government.

Ông ấy giải thích những ý kiến của cô như một lời chỉ trích ngầm về chính phủ.

Tư liệu tham khảo: Dictionary of English Usage. Bài viết explicit và implicit nghĩa là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *