Tổng hợp

Fly là gì?

Fly là gì?

Fly là con ruồi, một loài côn trùng có hai cánh, phần miệng được thích ứng để hút và đôi khi cũng dùng để châm chích, cắn. Ấu trùng ruồi có thể nhiễm vào mô người và gây bệnh.

Fly (n) /flaɪ/: con ruồi.

A small insect with two wings.

Sài Gòn Vina, Fly là gì Má»™t con côn trùng nhỏ có hai cánh.

Bạn đang xem: Fly là gì?

Ex: I’ve got a fly without any wings in my cap.

Trong nón em có má»™t con ruồi không có cánh.

Ex: Ivan he couldn’t even kill a fly.

Ivan ông thậm chí không thể giết chết má»™t con ruồi.

Ex: So I want you to look at the payload at the tail of the fruit fly.

Tôi muốn bạn quan sát phần lượng tải tại Ä‘uôi con ruồi hoa quả.

Ex: It seems unlikely that all this is actually occurring in the small brain of the fly.

Dường nhÆ° tất cả những Ä‘iều này thá»±c sá»± xảy ra trong bá»™ não nhỏ của ruồi.

Fly (v) /flaɪ/: bay.

Ex: If any place in the world can build an airplane to fly on Mars, it’s the Langley Research Center.

Nếu trên thế giá»›i này có má»™t nÆ¡i có thể xây dá»±ng má»™t chiếc máy bay bay đến sao Hỏa, thì Ä‘ó là trung tâm nghiên cứu Langley.

Ex: My husband who had no flying experience, tried desperately to rouse him.

Vì không có kinh nghiệm lái máy bay, chồng tôi cố gắng lay ông ấy dậy trong vô vọng.

Ex: I never understood why people would take the bus when they can fly.

Tôi không hiểu sao người ta lại Ä‘i xe buýt khi có thể Ä‘i máy bay.

TÆ° liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết fly là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *