Tổng hợp

Giá mở cửa và giá đóng cửa của cổ phiếu?

Mục lục

Giá mở cửa và giá đóng cửa của cổ phiếu?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu giá mở cửa (opening price) và giá đóng cửa (closing price) của cổ phiếu?

Giá mở cửa và giá đóng cửa của cổ phiếu?

Bạn đang xem: Giá mở cửa và giá đóng cửa của cổ phiếu?

Giá mở cửa (opening price) là giá thực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch chứng khoán. Giá đóng cửa (closing price) là giá thị trường của các cổ phiếu vào thời điểm đóng cửa một phiên giao dịch trên một thị trường chứng khoán cụ thể.

Giá mở cửa (opening price) là giá thực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch chứng khoán. Giá mở cửa gồm giá mua và giá bán chứng khoán được xác định theo phương thức đấu giá.

Giá đóng cửa (closing price) là giá thị trường của các cổ phiếu vào thời điểm đóng cửa một phiên giao dịch trên một thị trường chứng khoán cụ thể (ví dụ thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh)

Giá đóng cửa hôm nay chính là Giá tham chiếu ngày mai (Giá đóng cửa chính là Giá giao dịch thành công cuối cùng của ngày). Giá đóng cửa ngày mai lại là Giá tham chiếu ngay kia. Giá đóng cửa ngày kia lại là Giá tham chiếu ngày ngày kìa. Cứ như thế suốt tạo ra 1 sự liền mạch về Giá thị trường.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *