Tổng hợp

Giá ngăn chặn gia nhập là gì? Các loại rào cản gia nhập thị trường

Mục lục

Giá ngăn chặn gia nhập là gì? Các loại rào cản gia nhập thị trường

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Giá ngăn chặn gia nhập (entry preventing price) là gì? Các loại rào cản gia nhập thị trường.

Giá ngăn chặn gia nhập là gì? Các loại rào cản gia nhập thị trường

Bạn đang xem: Giá ngăn chặn gia nhập là gì? Các loại rào cản gia nhập thị trường

Giá ngăn chặn gia nhập là giá mà các doanh nghiệp đã đứng vững trên một thị trường áp dụng cho sản phẩm của mình nhằm làm cho các nhà sản xuất khác không có cơ hội gia nhập thị trường.

Giá ngăn chặn gia nhập là gì?

Giá ngăn chặn gia nhập (entry preventing price) là giá mà các doanh nghiệp đã đứng vững trên một thị trường áp dụng cho sản phẩm của mình nhằm làm cho các nhà sản xuất khác không có cơ hội gia nhập thị trường. Giá này phải ở mức thấp hơn điểm thấp nhất trên đường chi phí bình quân dài hạn của người mới gia nhập thị trường nằm ở địa điểm thuận lợi nhất. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các loại rào cản gia nhập thị trường

Rào cản gia nhập thị trường là những nhân tố ngăn cản hoặc kìm hãm các doanh nghiệp tham gia vào một thị trường riêng biệt. 

Ở Việt Nam, Điều 8 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP đã quy định những loại được cho là rào cản gia nhập thị trường, bao gồm:

– Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp.

– Các rào cản về tài chính bao gồm chi phí đầu tư vào sản xuất, phân phối, xúc tiến thương mại hoặc khả năng tiếp cận với các nguồn cung cấp tài chính.

– Quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước.

– Các quy định về điều kiện kinh doanh, sử dụng hàng hóa, dịch vụ; các chuẩn mực nghề nghiệp.

– Thuế nhập khẩu và hạn ngạch nhập khẩu.

– Tập quán của người tiêu dùng.

– Các rào cản gia nhập thị trường khác.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *