Tổng hợp

Giả thuyết Bifurcation là gì?

Giả thuyết Bifurcation là gì?

Cùng Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM tìm hiểu Giả thuyết Bifurcation (Bifurcation hypothesis) là gì?

Bạn đang xem: Giả thuyết Bifurcation là gì?

Giả thuyết Bifurcation cho rằng khả năng và chi phí vay vốn bên ngoài là các yếu tố quan trọng quyết định đầu tư trong thời kỳ bùng nổ kinh tế, còn lợi nhuận giữ lại là yếu tố quan trọng nhất trong thời kỳ suy thoái.

Giả thuyết Bifurcation (Bifurcation hypothesis) còn gọi là Giả thuyết lưỡng cực là giả thuyết cho rằng khả năng và chi phí vay vốn bên ngoài là các yếu tố quan trọng quyết định đầu tư trong thời kỳ bùng nổ kinh tế, còn lợi nhuận giữ lại là yếu tố quan trọng nhất trong thời kỳ suy thoái.

Ngoài ra giả thuyết cũng có thể được định nghĩa là trong khi mức độ dồi dào và chi phí tài chính ngoại hối là yếu tố quyết định quan trọng tới đầu tư trong thời kỳ bùng nổ tăng trưởng, còn thu nhập giữ vai trò quan trọng nhất khi suy thoái.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close