Tổng hợp

Giả thuyết thu nhập tuyệt đối gì?

Mục lục

Giả thuyết thu nhập tuyệt đối gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Giả thuyết thu nhập tuyệt đối (absolute income hypothesis) là gì?

Giả thuyết thu nhập tuyệt đối gì?

Bạn đang xem: Giả thuyết thu nhập tuyệt đối gì?

Giả thuyết thu nhập tuyệt đối (absolute income hypothesis) là giả thuyết cho rằng mức chi cho tiêu dùng (C) chỉ phụ thuộc vào thu nhập cá nhân sử dụng (Yd), tức C=f(Yd).

Giả thuyết thu nhập tuyệt đối (absolute income hypothesis) là giả thuyết cho rằng mức chi cho tiêu dùng (C) chỉ phụ thuộc vào thu nhập cá nhân sử dụng (Yd), tức C=f(Yd). Quan điểm này về các yếu tố quyết định tiêu dùng được trình bày chi tiết trong cuốn Lý thuyết tổng quát của Keynes. Trong cuốn sách này, Keynes cho rằng tiêu dùng gắn liền với thu nhập theo cách sau đây:

1. Khi thu nhập thay đổi, tiêu dùng sẽ thay đổi theo cùng một hướng, nhưng mức thay đổi tuyệt đối ngày càng nhỏ, tức khuynh hướng tiêu dùng cận biên (MPC) lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1: 0<∆C/∆Y<1. Ký hiệu ∆ hàm ý “mức thay đổi nhỏ trong” (ở đây là tiêu dùng và thu nhập).

2.Khuynh hướng tiêu dùng cận biên nhỏ hơn khuynh hướng tiêu dùng bình quân (APC), tức ∆C/∆Y

3.Tỷ lệ thay đổi của khuynh hướng tiêu dùng cận biên mang dấu âm, nghĩa là tốc độ của hàm tiêu dùng giảm khi thu nhập tăng. Các dãy số thời gian và không gian ngắn hạn được sử dụng để ước lượng hàm tiêu dùng nêu trên nhìn chung ủng hộ giả thuyết thu nhập tuyệt đối của Keynes, nhưng những bằng chứng dài hạn lại chống lại nó. Vì vậy, dạng hàm tiêu dùng C=cY, trong đó c= MPC, chỉ được sử dụng trong các mô liên hình hết sức đơn giản.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Lý thuyết chung của Keynes vào năm 1936 đã xác định mối quan hệ giữa thu nhập và tiêu dùng là mối quan hệ kinh tế vĩ mô then chốt. Keynes khẳng định rằng tiêu thụ thực sự là một hàm của thu nhập thực tế sau thuế, tổng thu nhập ròng đã trừ thuế. Khi thu nhập tăng lên, lý thuyết khẳng định, tiêu thụ cũng sẽ tăng nhưng không nhất thiết phải ở cùng một tỷ lệ.  Khi áp dụng cho một mặt cắt ngang của dân số, người giàu được dự kiến ​​sẽ tiêu thụ một tỷ lệ thấp hơn thu nhập của họ so với người nghèo

Mặc dù lý thuyết này đã thành công trong mô hình tiêu thụ ngắn hạn, nhưng các nỗ lực áp dụng mô hình này trong một khung thời gian dài hơn đã chứng tỏ ít thành công hơn. 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *