Tổng hợp

Giả thuyết tối đa hóa doanh thu bán hàng là gì?

Mục lục

Giả thuyết tối đa hóa doanh thu bán hàng là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu giả thuyết tối đa hóa doanh thu bán hàng (sales revenue maximization) là gì

Giả thuyết tối đa hóa doanh thu bán hàng là gì?

Bạn đang xem: Giả thuyết tối đa hóa doanh thu bán hàng là gì?

Giả thuyết tối đa hóa doanh thu bán hàng (sales revenue maximization) là một mục tiêu của công ty trong lý thuyết về doanh nghiệp, khác với giả thuyết truyền thống về tối đa hóa lợi nhuận

Giả thuyết tối đa hóa doanh thu bán hàng hay tối đa hóa mức bán ra (sales revenue maximization/sales maximization hypothesis) là một mục tiêu của công ty trong lý thuyết về doanh nghiệp, khác với giả thuyết truyền thống về tối đa hóa lợi nhuận.

Theo quan điểm này, doanh nghiệp được giả định là tìm cách tối đa hóa doanh thu bán hàng với điều kiện ràng buộc là lợi nhuận nhỏ nhất. Điều kiện lợi nhuận nhỏ nhất được xác định bởi nhu cầu chi trả cổ tức cho cổ đông và mở rộng cơ sở tài chính.

Trong mô hình trên, doanh thu bán hàng được tối đa hóa tại mức sản lượng OQs. Nếu điều kiện lợi nhuận nhỏ nhất của doanh nghiệp ở mức A, mức sản lượng tối đa hóa doanh thu OQs sẽ đem lại mức lợi nhuận vừa đủ. Nhưng nếu mức lợi nhuận cần thiết bằng B, mức sản lượng tối đa hóa doanh thu OQs rõ ràng không thích hợp. Khi đó sản lượng của doanh nghiệp phải giảm xuống mức OQs*, vì mức này vừa đủ để thỏa mãn ràng buộc về lợi nhuận.

Như vậy, lợi nhuận tối thiểu cần thiết càng lớn, thì ràng buộc lợi nhuận càng trở nên quan trọng. Khi đó, mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận (OQm) và mức sản lượng tối đa hóa doanh thu bán hàng sẽ gần bằng nhau.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *