Tổng hợp

Giá trị tài sản mỗi cổ phần là gì?

Mục lục

Giá trị tài sản mỗi cổ phần là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu giá trị tài sản mỗi cổ phần (assets value per share) là gì?

Giá trị tài sản mỗi cổ phần là gì?

Bạn đang xem: Giá trị tài sản mỗi cổ phần là gì?

Giá trị tài sản mỗi cổ phần biểu thị gần đúng giá trị tài sản tương ứng với mỗi cổ phần.

Giá trị tài sản mỗi cổ phần (assets value per share) là chỉ tiêu được tính bằng cách lấy tổng giá trị sổ sách của các tài sản hữu hình trừ đi các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn ghi trong bằng tổng kết tài sản, sau đó chi acho tổng sổ cổ phần thông thường hiện có.

Giá trị tài sản mỗi cổ phần biểu thị gần đúng giá trị tài sản tương ứng với mỗi cổ phần.

Trong trường hợp thanh lý công ty, giá trị tài sản mỗi cổ phần là chỉ tiêu mà cổ đông có thể sử dụng để ước tính số tiền họ được chia khi bán công ty hay tài sản của nó. Giá trị sổ sách của tài sản là một chỉ tiêu hợp lý để định giá công ty khi nó hoạt đông, nhưng khi thanh lý, tài sản thường có giá trị thấp hơn và việc chúng được bán với giá thấp hơn bao nhiêu còn tùy thuộc vào khả năng sử dụng chúng vào các mục đích khác

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *