Tổng hợp

Giá trị tuyệt đối là gì?

Mục lục

Giá trị tuyệt đối là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu giá trị tuyệt đối (absolute value) là gì?

Giá trị tuyệt đối là gì?

Bạn đang xem: Giá trị tuyệt đối là gì?

Giá trị tuyệt đối (absolute value) là khái niệm toán học dùng để chỉ giá trị của một biến mà không tính đến dấu của chúng.

Giá trị tuyệt đối (absolute value) là khái niệm toán học dùng để chỉ giá trị của một biến mà không tính đến dấu của chúng.

Như vậy, giá trị tuyệt đối của một số dương là chính số đó, còn giá trị tuyệt đối của một số âm là số đó nhưng không có dấu trừ

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Giá trị tuyệt đối của một số có thể hiểu là khoảng cách của số đó đến số 0. Đồ thị của một hàm số có các biến số nằm trong dấu “giá trị tuyệt đối” thì luôn luôn nằm phía trên của trục hoành.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *