Tổng hợp

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Mục lục

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được chúng tôi tổng hợp chi tiết và chính xác nhất. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN CQ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ

Số: ……………….

Đăng ký lần đầu, ngày……. tháng…….

Đăng ký thay đổi lần thứ:……, ngày……. tháng……. năm…….

1. Tên hợp tác xã

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):………………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:…………………………………………….. Fax:……………………………………………………………..

Email: …………………………………………………. Website:……………………………………………………….

3. Ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

4. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):…………………………………………………………………………………………….

5. Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………….. Giới tính:……………………….

Chức danh:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……/ ……/ …… Dân tộc: ………………………… Quốc tịch:………………………………………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:…………………………………………………………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân:………………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……/ ……/ …… Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………….

6. Thông tin về chi nhánh

Tên chi nhánh:……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ chi nhánh:……………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện chi nhánh:……………………………………………………………………………………………………….

7. Thông tin về văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ văn phòng đại diện:……………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện văn phòng đại diện:…………………………………………………………………………………………….

8. Thông tin về địa điểm kinh doanh

Tên địa điểm kinh doanh:……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ địa điểm kinh doanh:……………………………………………………………………………………………………

Người đại diện địa điểm kinh doanh:………………………………………………………………………………………..


TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *