Tổng hợp

Giấy đề nghị mua điện

Mục lục

Giấy đề nghị mua điện

Giấy đề nghị mua điện được chia thành 2 loại: Sử dụng mục đích sinh hoạt và ngoài sinh hoạt (điện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ). Tùy mục đích sử dụng của mỗi hộ gia đình để lựa chọn mẫu đơn cho phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn trong bài viết dưới đây:

Mẫu giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích sinh hoạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN
SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Bạn đang xem: Giấy đề nghị mua điện

Kính gửi: ……………………………………………………

1. Họ và tên: …………………………………..(1)

2. Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND……………..

Cơ quan cấp……….……ngày….tháng…..năm….

3. Địa điểm đăng ký sử dụng điện:………………………………………..

4. Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):…………………………;

5. Fax…………………………… ; 6.Email……………………….……………………………….(2)

7. Công suất đăng ký sử dụng:………………….kW; 8.Số hộ dùng chung:………..

9. Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện Ο; Đang dùng công tơ chung Ο

10. Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ………………(3).

..……., ngày……….tháng……….năm………..

Bên mua điện
(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu giấy đề nghị mua điện sử dụng ngoài mục đích sinh hoạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN
SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT

Kính gửi: ……………………………………………………

1. Tên cơ quan hoặc cá nhân đăng ký mua điện: ……………………………………… ……………………………………………………………………………(1).

2. Đại diện là ông (bà): …………………………………………………………………….(2).

3. Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND……………………………………..

Cơ quan cấp………..……ngày….tháng…..năm….

4. Theo giấy uỷ quyền………… ngày làm việc ….tháng….năm….…của…… ………………………………..(3)

5. Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):…………………………;

6. Fax…………………………… ; 7. Email……………………….……………………………(4)

8. Tài khoản số:………………….Tại ngân hàng:………………….…………… (5)

9. Hình thức thanh toán: ………………………………………..…………………………………

10. Địa chỉ giao dịch:………………………….

11. Mã số thuế:……………………………………….

12. Mục đích sử dụng điện:……………………………………………………………………..

13. Địa điểm đăng ký sử dụng điện:………………………………………………………….

14. Công suất đăng ký sử dụng:………………….KW

15. Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện Ο; Đang dùng công tơ chung Ο

16. Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ…………………(6).

BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN
(Áp dụng đối với yêu cầu mua điện có công suất đăng ký sử dụng 40kW)

Tên

thiết bị

Công suất

(kW)

Số lượng

Thời gian sử dụng

Tổng công suất sử dụng

(kW)

Điện năng

(kWh/ngày làm việc)

Từ….. đến…

Tổng

1…………

2…………

3…………

………, ngày……….tháng……….năm………..

Bên mua điện (7)

(ký, ghi rõ họ và tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *