Tổng hợp

Giấy đề nghị tăng lương

Giấy đề nghị tăng lương

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu mẫu Giấy đề nghị tăng lương nhằm mục đích đề nghị Ban giám đốc doanh nghiệp xem xét tăng lương cho cán bộ nhân viên dựa vào những thỏa thuận công việc, đề xuất của các bộ phận.

LOGO

COMPANY NAME

Bạn đang xem: Giấy đề nghị tăng lương

Adress:
Phone: Email:

Code

:

Version

:

Dated

:

Page

: Page 1 of 1

GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám đốc công ty
– Phòng nhân sự

Đề nghị BGD xem xét tăng lương cho CNV như sau:

Stt

Họ tên

MSNV

Bộ phận

Mức đang hưởng

Mức đề xuất

Lý do

Ý kiến phòng nhân sự

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của giám đốc

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm 20..

Người đề nghị

Phòng nhân sự

Giám đốc

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *