Tổng hợp

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

Mục lục

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

Xin giới thiệu đến các bạn đọc Mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước được BNC.Edu.vn sưu tầm và tổng hợp chính xác, mới nhất. Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng, ứng trước.

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG, ỨNG TRƯỚC

Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

Tài khoản:……………………………………. Tại KBNN:…………………………………………………………..

Tên CTMT, DA:…………………………………………………………………………………………………………

Mã CTMT, DA:…………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ số dư Tạm ứng …….. /Ứng trước………đến ngày……. /……. /…….. Đề nghị Kho bạc Nhà nước

Thanh toán số tiền đã Tạm ứng ……./ Ứng trước chưa đủ ĐKTT ….thành Thực chi …/ Ứng trước đủ ĐKTT…….

theo chi tiết sau:

STT

NDKT

Mã Chương

ngành KT

nguồn NSNN

Số dư tạm ứng

Số đề nghị thanh toán

Số KBNN duyệt thanh toán

Tổng cộng

Tổng số đề nghị thanh toán ghi bằng chữ:………………………………………………………………………

Ngày……. tháng……. năm………

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *