Tổng hợp

Giấy mời dự lễ khai giảng năm học mới

Mục lục

Giấy mời dự lễ khai giảng năm học mới

Giấy mời khai giảng năm học mới 2022 – 2023 mang tới 3 mẫu, được thiết kế rất đẹp mắt, thầy cô chỉ cần thêm thông tin cho phù hợp, rồi in. Mẫu giấy mời khai giảng cần ghi rõ thời gian, địa điểm cụ thể.

Theo Khung kế hoạch năm học 2022 – 2023 của Bộ GD&ĐT mới ban hành thì lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết để chuẩn bị giấy mời khai giảng, gửi tới các vị khách mời. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm kịch bản, bài phát biểu, lời dẫn chương trình khai giảng để buổi lễ khai giảng năm 2022 – 2023 diễn ra thành công tốt đẹp.

Giấy mời khai giảng năm học mới – Mẫu 1

Giấy mời khai giảng năm học mới

Bạn đang xem: Giấy mời dự lễ khai giảng năm học mới

Giấy mời khai giảng năm học mới – Mẫu 2

Giấy mời khai giảng năm học mới

Giấy mời khai giảng năm học mới – Mẫu 3

UBND HUYỆN ……..
TRƯỜNG……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——-
Số:…-GM/……….. …, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY MỜI
Dự Lễ Khai giảng năm học 20… – 20…

Thực hiện Công văn số ……….. ngày … tháng … năm 20… của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số ………. ngày … tháng … năm 20… của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 20…-20…, trường ………. tổ chức Lễ Khai giảng năm học 20…-20…

1. Thành phần

Trân trọng kính mời:

– Đại diện lãnh đạo UBND huyện.

– Ban Chấp hành Chi bộ trường

– Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn trường.

– Các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn của trường.

– Giáo viên.

– Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

2. Thời gian

…giờ 00 ngày … tháng 9 năm 20…

3. Địa điểm

Hội trường trường …………………. (Địa chỉ …..)

Kính mong các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý phụ huynh, các viên chức và toàn thể học sinh đến dự Lễ Khai giảng.

Nơi nhn:

– Như thành phần mời;
– Website Trường;
– Lưu:

HIỆU TRƯỞNG

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *