Tổng hợp

Giấy xác nhận thời gian công tác

Mục lục

Giấy xác nhận thời gian công tác

BNC.Edu.vn xin giới thiệu Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác phục vụ cho việc tính giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

CÔNG TY …………….

Số /TB – …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

…………, ngày …… tháng……..năm…….

Bạn đang xem: Giấy xác nhận thời gian công tác

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

(Phục vụ cho việc tính giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ)

Cơ quan: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Xác nhận Ông (Bà): ………………………………………………………… Sinh năm: ……………………………..

Cư ngụ số: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại: ………………………………………………………………………..

Có thời gian công tác như sau:

Trong lực lượng vũ trang:

Từ tháng ………………………….. năm …………………… Đến tháng …………………… năm……………………

Từ tháng ………………………….. năm …………………… Đến tháng …………………… năm……………………

Từ tháng ………………………….. năm …………………… Đến tháng …………………… năm……………………

Công tác dân sự:

Từ tháng ………………………….. năm …………………… Đến tháng …………………… năm……………………

Từ tháng ………………………….. năm …………………… Đến tháng …………………… năm……………………

Từ tháng ………………………….. năm …………………… Đến tháng …………………… năm……………………

Tổng cộng:

Thời gian công tác trong lực lượng vũ trang là: ………………………… năm ………………………….. tháng

Thời gian công tác dân sự là: ………………………………………… năm …………………………………… tháng.

Giấy xác nhận này có giá trị để Ông (Bà):………………………………………………………………………………

được tính giảm tiền mua nhà theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(Ký tên, chức danh, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BNC.Edu.vn văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *